fbpx

ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : แหล่งแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สังคมออนไลน์มีหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับแหล่งต้นตอของโรคและการแพร่ระบาดในคนของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ติดตามกับคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์