fbpx

แนะวิธีพูดคุยผู้สูงวัยไปฉีดวัคซีน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกพบการติดเชื้อต่อเนื่อง โดยเฉพาะเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตาพบในหลายประเทศส่งผลให้มีผู้ป่วยผู้เสียชีวิตจำนวนมากในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

รับจ้างพาผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีนแล้วปล่อยทิ้ง

พบการว่าจ้างขนผู้สูงอายุในชุมชนมาฉีดวัคซีนที่ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ หวังฉีดวัคซีนด้วย แต่เมื่อได้ฉีดเสร็จแล้ว กลับทิ้งผู้สูงอายุเพียงลำพังไม่ดูแล

วันแรก ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิด On site ฉีดวัคซีนกลุ่มอายุ 75 ปีขึ้นไป

วันนี้เป็นวันแรก ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด on site ให้กลุ่มผู้สูงอายุ 75 ปี ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งวันแรกมีผู้สูงอายุเข้ามาฉีดเกือบ 2,000 คน ด้วยระบบการให้บริการที่รวดเร็ว เพื่อความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ