fbpx

สธ. เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง จว.แดงเข้ม ให้ได้ 70% ภายในเดือนนี้

ก.สาธารณสุข เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ให้ได้อย่างน้อย 70% จังหวัดที่เหลือให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม เพื่อลดป่วยหนักและเสียชีวิต ส่วนบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้ว 46,000 คน ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง