fbpx

จัดงานสงกรานต์ให้“ผู้ป่วยจิตเวช” ช่วยให้ฟื้นตัว ฟื้นใจดีขึ้น

รพ.จิตเวชโคราชจัดงานสงกรานต์ให้“ผู้ป่วยจิตเวช” ด้วยการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ชโลมความชุ่มฉ่ำใจ ช่วยให้การฟื้นตัว ฟื้นใจดีขึ้น