fbpx

นายกฯ เชิญชวนคนไทยละเว้นอบายมุข ช่วงเข้าพรรษา

นายกฯ เชิญชวนคนไทยงดเหล้า เลิกบุหรี่ ละเว้นอบายมุข ช่วงเข้าพรรษา เพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ป้องกันโควิด-19

งดเหล้าเข้าพรรษา มีสติสู้วิกฤติ

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ตลอด 3 เดือน มีมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้มีการรณรงค์ใช้สตินำงดเหล้า เพราะสติจะช่วยให้สู้กับทุกวิกฤติ ทุกปัญหา แล้วสติจะทำให้งดเหล้าได้หรือไม่ ติดตามจากรายงาน

อุทัยธานีเปิดกิจกรรมเข้าพรรษา ชุมชนคนสู้เหล้าฯ ชาวทัพทัน สุขภาพดี มีเงินออม

อำเภอทัพทัน-สสส. เปิดโครงการชุมชนคนสู้เหล้า งดเหล้า ออมเงิน เข้าพรรษา สร้างความตระหนักการดูแลรักษาสุขภาพ เผยปีที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเก็บออมช่วงงดเหล้า 3 เดือน เฉลี่ยคนละ 1,284 บาท

ขอนักดื่ม งดเหล้า สู้เชื้อเพื่อชาติ ช่วงโควิด-19 ระบาด

มูลนิธิเมาไม่ขับห่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 เตือนนักดื่มยิ่งดื่มภูมิคุ้มกันร่างกายยิ่งลด ชวนแปลงวิกฤตเป็นโอกาส “งดเหล้า สู้เชื้อเพื่อชาติ ในช่วงโควิดระบาด”

ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า

ในช่วงวันเข้าพรรษาของทุกปี เราจะถือว่าเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วย โดยอาศัยอานิสงส์แห่งช่วงเวลา 3 เดือน ลด ละ เลิกอบายมุข สสส. ร่วมกับเครือข่ายฯ ทำจริงจังมา 16 ปีแล้ว

แนะผู้ติดเหล้าควรลดดื่มลงทีละน้อยแทนการหยุดดื่มทันที

ศูนย์เชี่ยวชาญโรคติดสุรา กรมสุขภาพจิต ห่วงใยผู้ที่มีความตั้งใจงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา แนะควรเริ่มจากค่อยๆ ลดปริมาณการดื่มลงทีละน้อยแทนการงดหรือหยุดดื่มทันที เพราะอาจเกิดอาการถอนพิษเหล้า มือสั่น เหงื่อออก กระวนกระวาย นอนไม่หลับ

รณรงค์งดเหล้าช่วงออกพรรษาขอตำรวจช่วยเอาจริง

เครือข่ายรณรงค์งดเหล้าช่วงออกพรรษา จี้ ตร.บังคับใช้กฎหมายคุมน้ำเมาจริงจังช่วงออกพรรษา หวั่นทำงานบุญเปื้อนบาป

เตือนอันตรายหลังออกพรรษา ฉลองดื่มหนักอุบัติเหตุพุ่ง

โค้งสุดท้ายก่อนออกพรรษาหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมชูคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา พร้อมเตือนอันตรายฉลองดื่มหนักภายหลัง พบยอดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นทุกปี