fbpx

หนุนปลูกไม้มีค่า ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้จริง!

รองโฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สนับสนุนปลูกไม้มีค่า ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้จริง! สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อแล้ว 137 ล้านบาท

จับตาปม 50,000 ล้าน อุ้มการบินไทย

แม้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเห็นชอบให้ ก.คลัง ค้ำประกันเงินกู้วงเงิน 50,000 ล้านบาท ให้การบินไทยที่กำลังขาดสภาพคล่องอย่างหนัก แต่การประชุม ครม.ที่ผ่านมา ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติวงเงิน