fbpx

เวียดนามสั่งซื้อวัคซีนโควิดของคิวบา 10 ล้านโดส

รัฐบาลคิวบาระบุเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่า เวียดนามได้ลงนามในข้อตกลงสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่คิวบาผลิตเองชื่อ ‘อับดาลา’ จำนวน 10 ล้านโดส หลังเวียดนามอนุมัติใช้เป็นการฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์

เวียดนามอนุมัติการใช้วัคซีน “อับดาลา” ของคิวบา

เวียดนามอนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอับดาลา (Abdala) ที่ประเทศคิวบาพัฒนาขึ้นเอง ในขณะที่เวียดนามกำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรง

คิวบาเริ่มฉีดวัคซีนโควิดให้ นร.เกรด 12

คิวบาเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับนักเรียนระดับเกรด 12 และนักศึกษาแล้ว ปัจจุบันคิวบามีวัคซีนพัฒนาขึ้นเอง 3 ขนาน

เวียดนามเผยคิวบาจัดหาวัคซีนโควิดพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามกล่าววันนี้ว่า คิวบาจะจัดหาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่คิวบาพัฒนาขึ้นเองที่ชื่อ “อับดาลา” ให้แก่เวียดนามจำนวนมาก พร้อมกันนั้น ยังจะถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนให้แก่เวียดนามภายในสิ้นปีนี้

เผยวัคซีนของคิวบามีประสิทธิภาพป้องกันโควิด 91.2%

คิวบาเผยว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของคิวบา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ โซเบรานา 2 ซึ่งรวมถึงโซเบรานา พลัส ที่เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น มีประสิทธิภาพป้องกันโรคโควิดได้สูงถึงร้อยละ 91.2 ในการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้าย

คิวบาเริ่มมาตรการเคอร์ฟิวป้องกันโควิด

คิวบาเริ่มมาตรการเคอร์ฟิวในกรุงฮาวานา เมื่อวานนี้เป็นวันแรก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังอยู่ในระดับสูง

คิวบาพบโควิดกลายพันธุ์แอฟริกาใต้

คิวบาพบโควิดกลายพันธุ์แอฟริกาใต้

ทางการคิวบาประกาศว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ที่ไม่แสดงอาการจากการตรวจหาเชื้อตามปกติที่สนามบิน

1 2 3 12