fbpx

ชี้วัตรปฏิบัติ “สมเด็จพระวันรัต” สะท้อนหลักธรรมต่อประชาชน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เผย “สมเด็จพระวันรัต” อุปถัมภ์พุทธศาสนาในเรื่องการศึกษา แม่นทั้งหลักธรรมและพระวินัย วัตรปฏิบัติของท่านสะท้อนหลักธรรมต่อประชาชนได้ แม้อาการอาพาธยังนำมาเป็นตัวอย่างสอนและให้กำลังใจผู้อื่น

BIG STORY : อาลัย “สมเด็จช่วง” มรณภาพ สิริอายุ 96 ปี

เปิดใจพระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ที่ใกล้ชิดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยเล่าถึงความทรงจำและคำสอนที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ฝากไว้ให้เป็นแนวปฏิบัติแก่พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังต่อไป เน้นเรื่องการศึกษาธรรมะ นอกจากการปฏิบัติกรรมฐาน เพราะสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

วันหยุดประชาชนแน่นรอเข้ากราบพระบรมศพ

ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมากราบพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะน้อมนำคำสอน พระราชดำริต่างๆไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการรู้รักสามัคคีของคนในชาติ