fbpx

“พล.อ.ประยุทธ์” หนุนต่อยอด OTOP อาหาร “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

นายกรัฐมนตรีหนุนต่อยอด OTOP อาหาร “ครัวไทยสู่ครัวโลก” หลัง มท.1 นำคณะเข้าพบโชว์ความสำเร็จแบรนด์ “OTOP Thai Taste” เปิดตัว 10 เมนูใหม่พร้อมทาน ภายใต้โครงการ “ยืดอายุผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารถิ่นรสไทยแท้” ชูจุดแข็งเก็บรักษาไว้กินได้นาน ตอบรับสั่งซื้อทางออนไลน์ ยุค New Normal มุ่งหวังสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดครบวงจร ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศ

รัฐบาลเดินหน้าครัวไทยสู่ครัวโลกหนุนส่งออกโตร้อยละ 8

นนทบุรี 29 พ.ค. -รัฐบาลประกาศเดินหน้าครัวไทยสู่ครัวโลก ผลักดันภาคเกษตร อาหารหนุนส่งออกภาพรวมโตร้อยละ 8  มุ่งเน้นนวัตกรรมผลักดันเกษตร อาหาร ชูความหลากหลายพืชเกษตร เน้นกลุ่มรักษ์สุขภาพ ประโยชน์จากสารอาหาร นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน THAIFEX – World of Food Asia 2018 พร้อมกล่าวปาถกฐาพิเศษ ระบุว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกสินค้าในกลุ่มอาหารคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านบาท ช่วยเพิ่มมูลค่าให้จีดีพีมากกว่าร้อยละ 6 โดยไทยมีส่วนแบ่งในตลาดอุตสาหกรรมอาหาร ร้อยละ 2.3 นับเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับที่ 15 ของโลก  ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัดส่วนร้อยละ 70 ใช้บริโภคในประเทศ ส่งออกเพียงร้อยละ 30  ขณะที่ตลาดโลกยังมีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น แม้เศรษฐกิจมีปัญหาทุกประเทศยังต้องการบริโภคอาหาร เมื่อวัตถุดิบส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร มาจากภาคการเกษตรในประเทศ ดังนั้นหากไทยผลักดันการส่งออกในอุตสาหกรรมอาหารและภาคเกษตร  จะเพิ่มสัดส่วนการส่งออกโดยรวมเติบโตได้มากกว่าร้อย 8  รัฐบาลจึงประกาศ รีแบรนด์นโยบาย ครัวไทยสู่ครัวโลก ปั้นเชฟรุ่นใหม่ นำอาหารไทยบุกตลาดทั่วโลก  […]

ก.แรงงาน เดินหน้าโครงการสานฝันเชฟไทยต่อเนื่อง

ดินแดง 4 ส.ค.-กระทรวงแรงงาน เปิดโครงการ”สานฝันเชฟไทย ก้าวไกลสู่ครัวโลก” มีรายได้สูงถึง 90,000 บ.ต่อเดือน นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่าจากการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาทักษะฝีมือพ่อครัวแม่ครัวไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการยกระดับมาตรฐานอาหารไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียนและโลก ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานตั้งแต่กระบวนการผลิตขั้นต้นจนถึงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กับผู้บริโภค และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก 2559-2564 โดยกระทรวงแรงงานมีภารกิจเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและบริการอาหารไทย สอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน “การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0” ของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า ในปี2560 กพร. มีการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลกทั้งสิ้น 5,995 คนและมีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาผู้ประกอบอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศอีก 878 คน มีอัตราค่าจ้างตามประกาศตามมาตรฐานฝีมือ ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 510 […]