fbpx

กต.ยันไม่มีนโยบายผลักดันผู้หนีภัยเมียนมา

กระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันไทยไม่มีนโยบายผลักดันผู้อพยพเมียนมา พร้อมดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชน เตรียมพร้อมอพยพคนไทยกลับประเทศหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

กต.เผย ไม่มีคนไทย-ธุรกิจในเมียนมาได้รับผลกระทบ

กระทรวงการต่างประเทศ ติดตามสถานการณ์ในเมียนมา ยังไม่พบคนไทย-ธุรกิจได้รับผลกระทบ ด้านสถานทูตฯนครย่างกุ้งพร้อมให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

รองผู้ว่าฯ เชียงรายประกาศคนไทยในเมียนมาเข้าไทยไม่รับโทษ

“วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประกาศให้คนไทยในเมียนมาเดินทางกลับเข้าไทยได้ไม่ถูกดำเนินคดี โดยให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทีบีซีของไทย