fbpx

มีผลแล้ว คลายล็อก 5 ประเภทกิจการใน กทม.

คกก.โรคติดต่อ กทม.เห็นชอบผ่อนคลาย 5 กิจการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์โควิด มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พิพิธภัณฑ์/โบราณสถาน-สวนสาธารณะ-คลินิกเสริมความงาม-นวดเพื่อสุขภาพ อนุญาตเฉพาะนวดฝ่าเท้า-ร้านทำเล็บ ร้านสัก

คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบวางระบบกักตัวผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด

คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบในหลักการให้มีการวางระบบกักกันและค่าใช้จ่ายในการจัด State/ Local Quarantine ผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 พร้อมเสนอรัฐบาลพิจารณา

8 ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวช่วงสงกรานต์สกัดโควิด-19

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติออกคำแนะนำ 8 ข้อ ในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด