fbpx

ขึ้นทะเบียนรายชื่อเบื้องต้น ‘เมืองโบราณศรีเทพ-พนมรุ้ง’ มรดกโลก

คกก.มรดกโลก รับรอง ‘เมืองโบราณศรีเทพ –กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด’ ขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้ว

เริ่มประชุมคณะ กก.มรดกโลก ไทยได้บรรจุชื่อเบื้องต้นไม่เป็นทางการแล้ว 2 แห่ง

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ที่สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว ในส่วนของไทยได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการแล้ว 2 แห่ง

มั่นใจไทยรอดพ้นขึ้นบัญชีมรดกโลกภาวะอันตราย

รมว.ทรัพยากรฯ มั่นใจไทยมีข่าวดี กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ รอดพ้นการขึ้นบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปีนี้