fbpx

นักวิจัยผู้ให้กำเนิดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคว้าโนเบลเคมีปี 2562

สวีเดนประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2562 ให้แก่นักวิจัยสามคนที่ทำให้เกิดการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน สร้างโลกที่สามารถอัดประจุเชื้อเพลิงใหม่ได้