fbpx

สนข.ตั้งเป้ายอดใช้ระบบสาธารณะกว่าร้อยละ 60

สนข.ยอมรับความต้องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งเป้ายอดใช้ระบบสาธารณะกว่าร้อยละ 60

“สมาร์ทบัส” ขนส่งสาธารณะทางเลือกใหม่ของเมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ เปิดตัวรถโดยสารสาธารณะในรูปแบบสมาร์ทบัส เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของชาวเชียงใหม่ และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมีมากกว่า 1 ล้านคัน

รัฐบาลเดินหน้าสร้างระบบขนส่งสาธารณะหัวเมืองใหญ่

รัฐบาลเดินหน้าโครงการขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค ที่มีการจราจรหนาแน่น อาทิ รถไฟฟ้ารางเบาที่จังหวัดขอนแก่นและภูเก็ต

ประชาชนแน่นขนส่ง-สถานีรถไฟ มุ่งหน้าสู่ กทม.ร่วมงานพระราชพิธี

รถบริการสาธารณะในทุกพื้นที่ต่างเนืองแน่นไปด้วยประชาชน ที่ตั้งใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มุ่งหน้าสนามหลวง เพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คมนาคมจัดบริการขนส่งสาธารณะรองรับประชาชนร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ

กระทรวงคมนาคมจัดบริการขนส่งสาธารณะต่าง ๆอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ

1 2 3