fbpx

ตรวจคัดกรองสายตาเด็กไทยวัยประถมศึกษาปีที่ 1

รมช.สธ. เปิดกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดี ตรวจคัดกรองสายตาและมอบแว่นสายตาฟรีให้กับเด็กไทยวัยประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10,000 อัน หวังช่วยลดอุปสรรคต่อการเรียนในอนาคต

ธ.ก.ส. ร่วม แม่โจ้ หนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การพัฒนาภาคเกษตร

ธ.ก.ส. จับมือ ม.แม่โจ้ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแก่ทั้งบุคลากรของ ธ.ก.ส และ ม.แม่โจ้ ตลอดจนเกษตรกรลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

สพฐ.จัดเรียนสอนทางไกลช่วงโควิด-19 ระยะที่1 เริ่ม 16 พ.ค.นี้

สพฐ.กำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 1 มี 2 รูปแบบ เริ่ม 16 พ.ค.-30 มิ.ย.63

อิตาลีจะบรรจุเรื่องโลกร้อนไว้ในหลักสูตรทุกชั้นเรียนตั้งแต่ปีหน้า

อิตาลีจะบรรจุเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนไว้ในหลักการสูตรการเรียนการสอนทุกชั้นเรียนตั้งแต่ปีหน้า ถือเป็นประเทศแรกของโลก

เนปาลแบนเกมพับจี หลังคนร้องเรียนทำเด็กรุนแรงและเสียการเรียน

เนปาลสั่งห้ามเล่นเกมพับจี (PUBG) หลังจากผู้ปกครองและครูร้องเรียนว่ากระตุ้นให้เด็กใช้ความรุนแรงและทำให้เสียการเรียน

อังกฤษเปิดตัวกองทุนโลกให้เด็กและสตรีทุกคนมีผ้าอนามัยใช้ภายในปี 2593

อังกฤษเปิดตัวกองทุนโลกยุติปัญหาความยากไร้ผ้าอนามัย เพื่อให้เด็กหญิงและสตรีทุกคนมีผ้าอนามัยใช้ภายในปี 2593 พร้อมกับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการมีรอบเดือน