fbpx

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี ปวส. ป.ตรี กว่า 107 ทุน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี ปวส. ป.ตรี กว่า 107 ทุน หนุนทายาทเกษตรกรสานต่ออาชีพพระราชทาน พร้อมนำเทคโนโลยีต่อยอดการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง