fbpx

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลง UNGA76 ย้ำความร่วมมือพหุภาคี

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม UNGA76 เน้นย้ำความร่วมมือพหุภาคี พลิกวิกฤติเป็นโอกาส สร้างความสมดุลของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อโลกใบใหม่ที่ดีและเข้มแข็งกว่าเดิม

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงเวที UN ชู ศก.พอเพียงแนวทางพัฒนายั่งยืน

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ชูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน