fbpx

คกก.วัคซีนฯ เร่งจัดหาวัคซีนทุกชนิด 120 ล้านโดส ในปี 65

มติที่ประชุม คกก.วัคซีนแห่งชาติ เร่งจัดหาวัคซีนทุกชนิด 120 ล้านโดสในปี 65 พร้อมเปิดช่องไฟเขียวให้ฝ่ายเลขานุการ คกก.วัคซีนฯ เร่งหาข้อมูลรอบด้าน เรื่องการจำกัดการส่งออกวัคซีนออกนอกราชอาณาจักร หลังสัดส่วนวัคซีนที่ได้รับอยู่ที่ 1 ใน 3 ของกระบวนการผลิต

ชัวร์ก่อนแชร์ : ปลาทูนึ่ง ต้องระวังสารกันบูดจริงหรือ?

บนสังคมออนไลน์แชร์คำเตือนจากแม่ค้าขายปลาทูนึ่ง ให้ระวังการใส่สารกันบูดในปลาทูนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดมะเร็งที่มือได้ เรื่องนี้จริงหรือไม่ ติดตามจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์