fbpx

อัยการจังหวัดอาเจะห์เสนอลงโทษโบยคู่รักเกย์ ฐานมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ

อัยการจังหวัดอาเจะห์ของอินโดนีเซีย เสนอให้ลงโทษด้วยการโบยชาย 2 คน ถึง 80 ครั้ง ฐานมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ซึ่งถือเป็นการละเมิดจารีตประเพณีและผิดกฎหมายอิสลาม

จังหวัดอาเจะห์อินโดนีเซียให้ลงโทษโบยคู่เกย์ 80 ครั้ง

อัยการจังหวัดอาเจะห์ของอินโดนีเซียให้ลงโทษโบยชายสองคนถึง 80 ครั้ง ตามข้อกล่าวหาว่ามีเพศสัมพันธ์กัน