fbpx

ปลัดเกษตรฯ เร่งให้อธิบดีกรมการข้าว แจงปัญหาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เผยจะให้อธิบดีกรมการข้าวชี้แจงข้อมูลการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยปี 2562