fbpx

เอกสารครบจ่ายเงินเยียวยาวัคซีนโควิด-19 ได้ไว

สปสช. 25 พ.ย.-สปสช.แนะผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เวลายื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เอกสารต้องครบ มีรายละเอียดถูกต้อง ถึงจะทำให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาได้รวดเร็ว


นางภัทรภร ธนธัญญา ผู้อำนวยการส่วน ฝ่ายกฎหมายพิทักษ์สิทธิ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงภาพรวมการยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ว่า ขณะนี้ใน กทม.มีการยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยารวมทั้งหมด 1,741 คำร้อง พิจารณาไปแล้ว 1,150 คำร้อง ไม่เข้าเกณฑ์พิจารณา 256 คำร้อง รอพิจารณาอีก 335 คำร้อง จ่ายเงินเยียวยาแล้วรวม 92 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการยื่นอุทธรณ์อีก 203 ราย และจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มจากกรณีอุทธรณ์อีก 27 ล้านบาท

นางภัทรภร กล่าวว่า การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าถ้าหากเกิดผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรให้ ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองเยียวยา โดยผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาคือคนไทยทุกคน ทุกสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ หรือสิทธิอื่นๆ ส่วนเกณฑ์การเยียวยาแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1.มีอาการเล็กน้อย แต่ต้องหยุดงาน หรือทำการรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท 2.สูญเสียอวัยวะหรือพิการ มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 240,000 บาท และ 3.เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 400,000 บาท ส่วนกรณีมีอาการเล็กน้อย เช่น เป็นไข้ ปวดเมื่อย ท้องเสีย ซึ่งหายเองได้โดยไม่ต้องพบแพทย์ ไม่ถือว่าเข้าข่ายที่จะยื่นขอรับเงินเยียวยาได้


นางภัทรภร กล่าวว่า เพื่อให้การยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ได้รับการพิจารณาเร็ว ขอเน้นย้ำว่าเอกสารที่ยื่นมาต้องมีความถูกต้องครบถ้วนตามที่ สปสช.กำหนด โดยจะเป็นตัวผู้ได้รับความเสียหายมายื่นเอง หรือให้ทายาท ผู้อุปการะ หรือแม้แต่หน่วยบริการยื่นแทนให้ก็ได้ และไม่ต้องรีบร้อน สามารถพบแพทย์เพื่อรักษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจนหายดีก่อนแล้วค่อยมายื่นคำร้องก็ได้ เพราะ สปสช. เปิดให้มายื่นได้นานถึง 2 ปีนับจากที่ทราบว่าเกิดผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19

สำหรับขั้นตอนการยื่นคำร้องนั้น อันดับแรกให้เข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับเงินเยียวยาได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th จากนั้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุในแบบคำร้องให้ละเอียดครบถ้วน อาทิ ชื่อ นามสกุล อายุ เลขประจำตัว 13 หลัก ที่อยู่ หน่วยบริการที่ไปรับการฉีดวัคซีน หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ จากนั้นเมื่อกรอกแบบคำร้องแล้ว ให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หรือกรณียื่นแทนต้องมีใบมอบฉันทะด้วย ส่วนกรณีเสียชีวิตต้องมีสำเนาใบมรณะบัตร นอกจากนี้ยังมีใบรับรองแพทย์หรือเอกสารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอาการไม่พึงประสงค์ สำเนาใบรับการฉีดวัคซีน หรือสำเนาผลการสอบสวนโรค (ถ้ามี) ตลอดจนสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

“ในส่วนสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ย้ำว่าต้องมีคำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล ตรงกับสำเนาบัตรประชาชนที่ยื่น เคยมีกรณีผู้ยื่นคำร้องรายหนึ่งในสมุดบัญชีธนาคารยังใช้คำนำหน้านามว่า ด.ญ.แต่ในสำเนาบัตรประชาชนใช้คำว่า น.ส.แบบนี้ยังโอนเงินให้ไม่ได้ ต้องไปแก้ไขสมุดบัญชีธนาคารก่อน ดังนั้น อยากเน้นย้ำอีกครั้งเรื่องความถูกต้องของรายละเอียดเหล่านี้ รวมทั้งความครบถ้วนของเอกสาร เพราะถ้าเอกสารไม่ครบก็ต้องมีการขอเอกสารเพิ่มเติม ทำให้กระบวนการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาล่าช้าออกไป” นางภัทรภร กล่าว


นางภัทรภร กล่าวต่อไปว่า หลังจากที่กรอกคำร้องและรวบรวมเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว ในพื้นที่ สปสช.เขต13 กทม. สามารถยื่นซองเอกสารได้ที่ สปสช.เขต 13 กทม. จ่าหน้าจดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. วงเล็บมุมซองว่ายื่นคำร้องวัคซีน โดยสามารถยื่นด้วยตัวเองที่อาคาร B ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ หรือกรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนก็ได้ หรือกรณีต่างจังหวัด ยื่นได้ที่โรงพยาบาลที่รับการฉีด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สำนักงาน สปสช.เขตพื้นที่นั้นๆ

“เมื่อได้รับเอกสารแล้ว สปสช.จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทันที โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินเยียวยาฯระดับเขต จะเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุด และเมื่อมีมติจ่ายเงินเยียวยาแล้ว สปสช.จะโอนเงินเข้าไปที่บัญชีธนาคารภายใน 5 วัน พร้อมมี SMS แจ้งให้ทราบว่าได้โอนเงินแล้ว หรือหากผู้ร้องยังไม่พึงพอใจผลการพิจารณา สามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันหลังได้รับหนังสือแจ้งจาก สปสช. ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูลหรือการยื่นคำร้อง สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือ Line official @ucbkk สร้างสุข”นางภัทรภร กล่าว .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ทอ.เผยสาเหตุเครื่องบิน F5 ตกเพราะนกบินชน

โฆษก ทอ. เผยสาเหตุอุบัติเหตุ F5 ตก เกิดจากนกขนาดใหญ่บินชนที่ด้านหน้าครอบของห้องนักบิน ทำให้ไม่สามารถควบคุมการบินของเครื่องบินได้

ผู้ต้องหายิง 2 ศพ ชักปืนยิงพยานอาการสาหัส

มือปืนก่อเหตุยิง 2 ศพ อยู่ระหว่างประกันตัว ก่อคดีซ้ำ ใช้ปืนยิงพยานอาการสาหัส แต่ไปไม่รอด ถูกจับคาบ้านใน บขส.เก่า กลางเมืองภูเก็ต

แจงแหวกอกโปรโมทร้าน-อยากให้มองเป็นศิลปะ

แหวกอกตกเป็นกระแส นักท่องเที่ยวทั้งหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แห่แวะแน่นร้าน เจ้าของร้านแจงเป็นเพื่อนซึ่งไม่ใช่หญิงแท้มาช่วยโปรโมทร้านที่ซบเซาจากพิษโควิด อยากให้มองเป็นศิลปะ

ข่าวแนะนำ

“ชวน” เสียดาย “นิพิฏฐ์” ลาออก ปชป. รับเสียมือดี

“ชวน” เสียดาย “นิพิฏฐ์” ไขก็อกจาก ปชป. รับเสียมือดีแต่ยับยั้งไม่ได้ อวยพรให้โชคดี และให้ยึดอุดมการณ์ ซื่อสัตย์ สุจริต

นายกฯ ขอประชาชนตระหนัก แต่อย่าตระหนก พบ “โอไมครอน”

โฆษกรัฐบาล เผย “นายกฯ” มั่นใจสาธารณสุขไทยมีศักยภาพ คัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รวดเร็ว ขอประชาชนตระหนักแต่อย่าตระหนก พบ “โอไมครอน” รายแรกของประเทศ ยืนยันสายพันธุ์ที่ระบาดในไทยยังคงเป็นเดลตา

ไทยพบโควิดสายพันธุ์ “โอไมครอน” รายแรก

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน รายแรกของประเทศ เป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน เดินทางมาจากสเปน