fbpx

ยกระดับ คนอีคอมเมิร์ซไทย

กรุงเทพฯ10 ต.ค..-ETDA ดันหลักสูตร EASY E-COMMERCE ที่ทุกคนเข้าถึงได้ สู่สนามทดสอบสมรรถนะ สร้างมาตรฐาน ยกระดับคนอีคอมเมิร์ซไทย


สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม จับมือภาคีเครือข่าย อาทิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สํานักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่า การค้าขายของออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ เกิดขึ้นจํานวนมาก จําเป็นที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับการ เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยีและสถานการณ์ต่างๆ ประกอบกับวิกฤตโควิด-19 ที่กําลังแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อระบบ เศรษฐกิจทั่วโลก รัฐบาลมีความพยายามอย่างยิ่งในการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด แนวทางหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคนในประเทศ เพราะจะเห็นว่า ปัจจุบัน นี้มีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศเกิดขึ้นมากมาย ถึงเราบอกไม่ได้ว่าอันไหนดีที่สุด แต่สิ่งที่เราตอบตัวเองได้ คือ การใช้ ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้ให้มากที่สุดและต้องต่อยอดการใช้ด้วยทักษะความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซทคี่วรได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้การเดินหน้าส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน อีคอมเมิร์ซของคนไทยเป็นรูปธรรมมากขึ้น และทุกภาคส่วนไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาโลดแล่นในโลกออนไลน์ สร้างรายได้จากการ ขายของออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล


ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ETDA มุ่งเดินหน้าผลักดันให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งการลงนามร่วมกับภาคีเครือข่ายครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการต่อยอดหลักสูตร “EASY E-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF” หรือ EASY E-COMMERCE ของ ETDA ให้เป็นหลักสูตรที่ ปูพื้นฐานแก่ผู้ที่สนใจเข้าสู่สนามสอบสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หน่วยงานพัฒนาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ ที่จัดทํามาตรฐานอาชีพด้วยการรับรองสมรรถนะที่ครอบคลุมแล้วกว่า 800 อาชีพ ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆ เท่านั้น แต่ยังช่วย ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงผู้ที่ผ่านการอบรมทางออนไลน์จากหลักสูตร EASY E-COMMERCE สามารถเข้ารับการประเมินทดสอบสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อขอหนังสือ รับรองสมรรถนะ (certificate) สู่การยกระดับทักษะความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซของคนไทยให้มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นและ ความมั่นใจให้กับผู้ร่วมลงทุน ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน เพราะใบรับรองสมรรถนะนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องการันตีในการ พิจารณาปล่อยสินเชื่อเงินกู้ของธนาคารในการกู้ยืมเงินเพื่อทําธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซได้ด้วย ทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่ผ่าน กระบวนการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะนําไปสู่การขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นใน การดําเนินการสนับสนุนข้อมูลมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ เพื่อให้นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของ กําลังคน ให้เกิดประสิทธิผลที่จะนําไปสู่การเพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยให้สูงขึ้น รวมทั้งจัดการประเมินสมรรถนะด้าน การใช้อีคอมเมิร์ซให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่สนใจจะทําการค้าขายผ่านออนไลน์ หากประชาชนที่ สนใจอยากเข้าร่วมทดสอบเพื่อขอหนังสือรับรองสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ แต่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ ด้านอีคอมเมิร์ซสามารถเข้าไปศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ได้ที่แพลตฟอร์มของ ETDA (https://bit.ly/30BK91e) หรือเว็บไซต์ของ สํานักงาน ก.พ. (https://learn.ocsc.go.th) เพื่อเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบจริงที่จะมีการจัดขึ้นเร็วๆ นี้.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

จับแล้วหลอกขายมือถือทำเด็กวัย 14 เครียดเส้นเลือดในสมองแตกดับ

ตำรวจไซเบอร์จับกุมบุคคลหลอกขายโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์ ทำเด็กชายวัย 14 ปี ชาวเชียงใหม่ เครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต

ตำรวจไซเบอร์แถลงจับ 2 สาวหลอกขายมือถือให้ “น้องก้อง”

ตำรวจไซเบอร์ แถลงจับกุม 2 สาวแก๊งหลอกขายมือถือผ่านออนไลน์ให้ “น้องก้อง” วัย 14 ปี ทำเครียดเส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิต พบเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันมาแล้ว และยังมีเหยื่ออีกเกือบ 40 ราย ถูกร้านนี้หลอกขายของ

แจ้งจับ “หมอปลา” ให้ร้าย ตร. ปมศูนย์บำบัดยา

ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด แจ้งความดำเนินคดี “หมอปลา” ให้ร้ายตำรวจ กรณีศูนย์บำบัดยาเสพติดที่กาญจนบุรี ยืนยันตำรวจไม่มีเอี่ยวแสวงหาประโยชน์จากผู้บำบัดยาเสพติด

ไรเดอร์ปะทะวัยรุ่นเจ้าถิ่นหน้าห้างฯ กลางเมืองสมุทรปราการ

ไรเดอร์ยกพวกปะทะวัยรุ่นเจ้าถิ่น หน้าห้างสรรพสินค้าดังย่านถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ข่าวแนะนำ

กรมชลฯ จับตาสถานการณ์น้ำ 24 ชม. เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมต่อเนื่อง

กรมชลประทาน เฝ้าติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชม. ระดมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

น้ำท่วมสุโขทัยยังวิกฤติ-ชาวบ้านขาดแคลนอาหาร

สถานการณ์น้ำท่วมตัวเมืองสุโขทัยฝั่งตะวันตก บางหมู่บ้านน้ำยังสูงเกือบ 2 เมตร ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก ขาดแคลนอาหารและสิ่งของจำเป็น เจ้าหน้าที่ต้องลุยน้ำลึกนำสิ่งของไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน

ศบค.ลดเคอร์ฟิว 4 ทุ่ม-ตี 4 เปิดโรงหนัง-ฟิตเนส 1 ต.ค.นี้

ศบค.ผ่อนคลาย 10 กิจกรรม-กิจการ เปิดร้านทำเล็บ-ร้านนวด-ร้านสัก-โรงหนัง-ฟิตเนส ลดเวลาเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4 นักดนตรีเล่นดนตรีในร้านอาหารได้ไม่เกิน 5 คน แต่ยังปิดศูนย์แสดงสินค้า-ศูนย์ประชุมต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน 1 ต.ค.-30 พ.ย.นี้

สางปมทุจริตหัวคิวฉีดวัคซีนโควิด ศูนย์บางซื่อ

รมว.สธ.ร่วมตำรวจรถไฟสางปมทุจริตหัวคิวฉีดวัคซีนโควิด เมื่อปลาย ก.ค. คุมตัว 2 สามีภรรยาผู้ต้องหาขบวนการหัวคิวที่ศูนย์ฉีดบางซื่อ ทำแผนฯ สารภาพได้รับเงินจากหัวคิว 4 ล้านบาท ยันไม่แย่งคิวใครแค่ช่วยเพื่อน ไม่เคยเรียกรับเงินคนเสนอให้เอง ขณะที่ “อนุทิน” ยันวัคซีนฟรีไม่มีเรียกเก็บ อย่ายอมรับขบวนการเรียกรับเงิน ตอนนี้วัคซีนมีมากพอ