ยกระดับ คนอีคอมเมิร์ซไทย

กรุงเทพฯ10 ต.ค..-ETDA ดันหลักสูตร EASY E-COMMERCE ที่ทุกคนเข้าถึงได้ สู่สนามทดสอบสมรรถนะ สร้างมาตรฐาน ยกระดับคนอีคอมเมิร์ซไทย


สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม จับมือภาคีเครือข่าย อาทิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สํานักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่า การค้าขายของออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ เกิดขึ้นจํานวนมาก จําเป็นที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับการ เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยีและสถานการณ์ต่างๆ ประกอบกับวิกฤตโควิด-19 ที่กําลังแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อระบบ เศรษฐกิจทั่วโลก รัฐบาลมีความพยายามอย่างยิ่งในการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด แนวทางหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคนในประเทศ เพราะจะเห็นว่า ปัจจุบัน นี้มีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศเกิดขึ้นมากมาย ถึงเราบอกไม่ได้ว่าอันไหนดีที่สุด แต่สิ่งที่เราตอบตัวเองได้ คือ การใช้ ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้ให้มากที่สุดและต้องต่อยอดการใช้ด้วยทักษะความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซทคี่วรได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้การเดินหน้าส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน อีคอมเมิร์ซของคนไทยเป็นรูปธรรมมากขึ้น และทุกภาคส่วนไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาโลดแล่นในโลกออนไลน์ สร้างรายได้จากการ ขายของออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล


ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ETDA มุ่งเดินหน้าผลักดันให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งการลงนามร่วมกับภาคีเครือข่ายครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการต่อยอดหลักสูตร “EASY E-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF” หรือ EASY E-COMMERCE ของ ETDA ให้เป็นหลักสูตรที่ ปูพื้นฐานแก่ผู้ที่สนใจเข้าสู่สนามสอบสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หน่วยงานพัฒนาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ ที่จัดทํามาตรฐานอาชีพด้วยการรับรองสมรรถนะที่ครอบคลุมแล้วกว่า 800 อาชีพ ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆ เท่านั้น แต่ยังช่วย ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงผู้ที่ผ่านการอบรมทางออนไลน์จากหลักสูตร EASY E-COMMERCE สามารถเข้ารับการประเมินทดสอบสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อขอหนังสือ รับรองสมรรถนะ (certificate) สู่การยกระดับทักษะความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซของคนไทยให้มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นและ ความมั่นใจให้กับผู้ร่วมลงทุน ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน เพราะใบรับรองสมรรถนะนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องการันตีในการ พิจารณาปล่อยสินเชื่อเงินกู้ของธนาคารในการกู้ยืมเงินเพื่อทําธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซได้ด้วย ทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่ผ่าน กระบวนการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะนําไปสู่การขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นใน การดําเนินการสนับสนุนข้อมูลมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ เพื่อให้นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของ กําลังคน ให้เกิดประสิทธิผลที่จะนําไปสู่การเพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยให้สูงขึ้น รวมทั้งจัดการประเมินสมรรถนะด้าน การใช้อีคอมเมิร์ซให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่สนใจจะทําการค้าขายผ่านออนไลน์ หากประชาชนที่ สนใจอยากเข้าร่วมทดสอบเพื่อขอหนังสือรับรองสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ แต่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ ด้านอีคอมเมิร์ซสามารถเข้าไปศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ได้ที่แพลตฟอร์มของ ETDA (https://bit.ly/30BK91e) หรือเว็บไซต์ของ สํานักงาน ก.พ. (https://learn.ocsc.go.th) เพื่อเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบจริงที่จะมีการจัดขึ้นเร็วๆ นี้.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน “จบที่ยังไม่จบ? คดีหวย 30 ล้าน”

ดีหวยอลเวง 30 ล้านบาท ที่ยืดเยื้อกว่า 3 ปี ได้ข้อสรุป หลังศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ยกฟ้อง “ร.ต.ท.จรูญ”

ข่าวแนะนำ

ปรางค์พะโคจมบาดาล อ.โชคชัยรับน้ำต่อจากปักธงชัย

สถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักในหลายภาค ที่โคราช ปรางค์พะโคจมบาดาล อำเภอโชคชัยรับน้ำต่อจากปักธงชัย ทะลักท่วม 5 ตำบล