fbpx

รมว.อว. รับพิจารณาข้อเสนอตัวแทนศิษย์อุเทนถวาย

กรุงเทพฯ 27 ก.พ. – รมว.อว. รับพิจารณาข้อเสนอ ยืนยันยังเปิดรับนักศึกษาปี 1 ตามปกติ แต่ให้เป็นไปตามระบบจัดการ นศ. ตามแผนของมหาวิทยาลัย ด้านตัวแทนศิษย์อุเทน ยังยืนยันไม่ย้ายออกไปไหน – มองเอาข้ออ้างปัญหาเด็กช่างตีกันมาเป็นตัวเร่งให้ย้ายออกเร็วขึ้น


นางสาวศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้สัมภาษณ์หลังการพูดคุยกับตัวแทนศิษย์อุเทนฯ และประชาคมอุเทนถวาย ที่อยากจะให้ตนพูดยืนยันว่า มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ยังคงเปิดรับ นศ.ปี 1 ตามปกติแต่การจัดการนั้นจะเป็นไปตามแผนของ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ที่จะมีแผนการจัดระบบการศึกษา ว่าจะจัดอย่างไร ส่วนที่ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการอีกชุดใหม่ที่มีสัดส่วนของภาคส่วนอื่นด้วย ก็รับข้อเสนอไว้

ย้ำว่า กระทรวง อว.เป็นเหมือนแม่ที่ต้องดูแลลูกก็รับปากว่าจะดูแล นอกจากยึดหลักกฎหมายแล้วก็จะต้องยึดหลักมิติทางสังคมด้วยเพื่อให้สังคมมีความสงบสุข ให้เกิดข้อขัดแย้งน้อยที่สุด ส่วนความคืบหน้าแผนการย้ายนั้นมีการคุยกับอธิการบดีของอุเทนถวายหลายครั้ง ก็มีแผนจาก มทร.อุเทน ก็รอว่าจะมีการเสนอแผนขยับขยายไปอย่างไร


ด้านนายคูณแสน โควศวนนท์ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย ให้สัมภาษณ์ว่าหลังได้คุยกับรมว. ก็ตอบรับข้อเสนอ ของทางประชาคมอุเทนถวาย ที่ประกอบด้วย
1.คัดค้านการย้ายเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย ถนนพญาไท หรือ “อุเทนถวาย” ออกจากที่ดินพิพาท
2.ขอให้สนับสนุนจัดทำร่าง ยกวิทยฐานะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาที่ดินพระราชทานเพื่อการศึกษา อันเป็นที่ตั้งของอุเทนถวาย ให้มีศักยภาพด้านความพร้อมในการรองรับการพัฒนาความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน
3.ขอให้อุเทนถวาย มีเอกสิทธิในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาสถานที่เพื่อรองรับการศึกษาได้เป็นเอกเทศ โดยผ่านการกำกับดูแลและสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการศึกษาของภาครัฐโดยตรง

4.โดยเหตุที่ดินพิพาทเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน อุทิศให้โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีเนื้อที่เป็นเศษเสี้ยวส่วนน้อยของที่ดินของนิติบุคคลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่มีเหตุขัดข้องในการหยิบยกแปลความพระราชประสงค์ผิดแผกแตกต่างไปจากประวัติความเป็นมาเพื่อเอาไปเป็นของนิติบุคคล ชาวอุเทนถวายจึงมีความจำเป็น โดยได้ทำการร้องขอความเป็นธรรม ชาวอุเทนถวายขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา ได้ดำเนินการมุ่งเน้นยึดถือประโยชน์การศึกษา ให้เป็นที่ตั้งสำหรับการศึกษาวิชาช่างก่อสร้างเท่านั้น การไปเป็นของนิติบุคคลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์หรือประโยชน์ส่วนบุคคลใด ๆ ด้วยการจดทะเบียนโฉนดที่ดินพิพาทเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันเป็นที่ตั้งสถานศึกษาเท่านั้น และออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ตามแบบที่กฎหมายกำหนด

5.ขอให้ยกเลิกคำสั่ง ระงับคำสั่งหรือไม่ออกคำสั่ง โดยไม่ให้มีการโยกย้ายนักศึกษาอุเทนถวายไปเรียนที่แห่งอื่น การงดรับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งการโยกย้ายคณะครู อาจารย์ บุคคลากร และเจ้าหน้าที่ไปประจำการที่อื่น


6.ขอให้มีการออกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อเรียกร้อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสามฝ่าย สัดส่วนเท่ากัน มีประธานและคณะกรรมการฝ่ายที่สามที่มาจากบุคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือคาดหมายได้ว่ามีประโยชน์ได้เสียกับคู่กรณี

ส่วนข้ออ้างที่บอกจะแก้ปัญหาเด็กช่างตีกันให้ย้ายออกไปนั้น เป็นการหยิบประเด็นจากความจริงด้านเดียว มาเป็นข้ออ้างในการให้วิทยาเขตอุเทนถวายย้ายออกไป เพราะ นศ.ปัจจุบัน ไม่ได้เกี่ยวข้อง และตกเป็นเหยื่อด้วยซ้ำ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ โดยไม่ได้มุ่งย้ายวิทยาเขตอุเทนถวาย เป็นละเรื่อง กับการก่อเหตุ ของบุคคลภายนอกที่ก่อเหตุภายนอกสถาบัน

นายกสโมสร นศ.อุเทนถวาย กล่าวต่อว่า รู้สึกสบายใจขึ้นคาดหวังว่า จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนหลังจากนี้ยืนยันจะสู้ต่อไป ไม่ย้ายออกไปเรียนที่อื่น หลังการพูดคุย แนวโน้มที่ประเมินหลังพูดคุย รมว.อว.จะรับข้อเสนอ และตั้งคณะกรรมการที่มีสัดส่วนคนกลางตามที่ขอมาใหม่ต่อไป และ รมว.จะเป็นตัวกลางพูดคุยกับจุฬาฯ และอุเทนถวาย ในประเด็นพิพาทข้อขัดแย้ง ซึ่งหากผลต่อไปไม่เป็นไปในทางบวกนั้น จะทำอย่างไร ตนยังตอบไม่ได้ ขอทำวันนี้ให้ดีที่สุด และวันนี้ เราไปยื่นหลายที่ ทั้ง จุฬาฯ, อว., สภาฯ และทำเนียบฯ

ด้านตัวแทนประชาคมชาวอุเทนถวาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมได้ชี้แจงประวัติศาสตร์ความเป็นมา รากฐานการศึกษา ความสำคัญการเป็น รร.ช่างก่อสร้างแห่งแรกของไทย ท่าน รมว.ก็ให้ความสนใจและเล็งเห็นว่าสถาบันต้องขับเคลื่อนต่อไป และวันนี้ก็มาทวงถามการให้เรียกประชุมคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นอีกครั้ง ซึ่งประชุมครั้งแรกไปแล้ว ก็รอว่าจะนัดอีกทีเมื่อไหร่ รมว.ก็รับปากว่าจะเพิ่มเติมสัดส่วนของคณะกรรมการที่เป็นกลาง คาดว่าจะมีความคืบหน้าต่อไป ย้ำว่า เราต้องการเรียกร้องให้คงพื้นที่นี้ไว้เพื่อการศึกษา ตามวัตถุงประสงค์ตั้งต้น ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6. -417-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

รวบผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าหั่นศพที่นนทบุรี นำตัวเข้าเซฟเฮาส์

รวบตัวชายไทย อายุประมาณ 35-40 ปี ต้องสงสัยคดีฆ่าหั่นศพ ภายในซอยจัดสรรสวิง 2 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตำรวจนำตัวเข้าเซฟเฮาส์ อยู่ระหว่างสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน

ผู้ว่าการ ธปท.เตือน ครม. หวั่นดิจิทัลวอลเล็ตก่อหนี้จำนวนมาก

ทำเนียบฯ 24 เม.ย.- ผู้ว่าการ ธปท. ทำหนังสือถึง ครม. เตือนเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท หวั่นก่อหนี้จำนวนมาก นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 เมษายน 2567 เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 เม.ย.2567 มองว่า โครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เป็นโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ  ต้องใช้เงินจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดภาระหนี้ผูกพันต่อรัฐบาลในอนาคตดังนี้ 1.ความจำเป็น โครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท และผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ ควรดูแลครอบคลุมเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่า และใช้งบประมาณลดลง  โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ 15 ล้านคน ซึ่งดำเนินการได้ทันที และใช้งบประมาณเพียง 150,000 ล้านบาท และควรทำแบบแบ่งเป็นระยะ (phasing) เพื่อลดผลกระทบต่อเสถียรภาพการคลัง  […]

“สารวัตรแจ๊ะ” ยื่นฟ้องหมิ่น “ทนายรัชพล” กล่าวหาจับแพะติดคุกฟรีปีกว่า

“สารวัตรแจ๊ะ” พร้อมทนายความ ยื่นฟ้องหมิ่นประมาททนายดัง และฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท ยันไม่ได้นําตัวไปเซฟเฮาส์ ด้านทนายเผยพบหลักฐานทนายคู่กรณีบีบผู้เสียหายกลับคําให้การ แบ่งเงินคนละครึ่ง

ข่าวแนะนำ

คดีสะเทือนขวัญ ฆ่าหั่นศพ “ยากูซ่า” จ.นนทบุรี

คดีสะเทือนขวัญ พบชิ้นส่วนมือ ในพื้นที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ล่าสุดตำรวจจับกุมหนึ่งในผู้ต้องหาได้แล้ว และทราบว่าทั้งผู้ตายและผู้ลงมือฆ่าหั่นศพ เป็นแก๊งยากูซ่าชาวญี่ปุ่น

ชาวบ้านร้องโรงงานเก็บสารเคมีเร่งเยียวยาเหตุไฟไหม้

ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมีอุตสาหกรรม จ.ระยอง เรียกร้องโรงงานช่วยเหลือ บอกน้ำสักขวดก็ไม่ได้

แบงก์ชาติ​ส่งหนังสือให้ทบทวนดิจิทัลวอลเล็ต​​ ไม่ทำสะดุด

ปลัดคลัง ระบุแบงก์ชาติ​ส่งหนังสือถึง ครม.ทบทวนดิจิทัลวอลเล็ต​​ ไม่ทำให้สะดุด ชี้เป็นข้อเสนอเก่า​​ เดินหน้าตามแผนเดิม​ 

สถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา เริ่มมีสัญญาณที่ดี-การสู้รบเงียบสงบ

สถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น หลังการสู้รบเงียบสงบเกินกว่า 24 ชั่วโมง คาดมีการเจรจากันของกลุ่มต่อต้านและทางการเมียนมา หยุดยิงชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบ