fbpx

นับถอยหลัง! นายก อบต.ราชาเทวะ จ่อโดนปลดภายใน 30 วัน

สำนักข่าวไทย 15 ก.ย.-เผยขั้นตอนและกรอบเวลาในการถอดถอนนายก อบต.ราชาเทวะ หลัง ป.ป.ช.ส่งสำนวนการไต่สวนคดีทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิงถึงผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ว่าฯ ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ้ำอีก


ความคืบหน้าภายหลังจากที่ ป.ป.ช.สมุทรปราการ ส่งสำนวนการไต่สวนคดีที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ กรณีจัดซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันได วงเงิน 39.95 ล้านบาทช่วงปี 2555 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการถอดถอนหรือสั่งให้นายก อบต.ราชาเทวะ พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายต่อไปนั้น

สำนักข่าวไทย อสมท ได้ตรวจสอบระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พบว่ากระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือประธานสภาท้องถิ่นถูกคณะกรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่ากระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เอาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้


กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท 0804.3/ว 51 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 ลงนามโดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่ง สืบเนื่องจากกรณีถูกคณะกรรมการ ปปช.ชี้มูลว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่า เมื่อ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 98 วรรคสี่ ในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ให้นายอำเภอพิจารณาตามฐานความผิดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แต่ให้ใช้สำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวน แล้วทำความเห็นและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้พ้นจากตำแหน่งต่อไป

ส่วนกรอบระยะเวลาในการสั่งให้นายก อบต.พ้นจากตำแหน่ง พบว่ามีบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 5 การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาตรา 92 บัญญัติว่า เมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดตามที่ถูกสอบสวน ให้นายอำเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากตำแหน่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน


ดังนั้น เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้รับสำนวนการไต่สวนกรณีทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิง อบต.ราชาเทวะ จาก ป.ป.ช.แล้ว จึงมีเวลาในการพิจารณาสั่งให้นายก อบต.ราชาเทวะ พ้นจากตำแหน่งภายใน 30 วันตามการชี้มูลของ ป.ป.ช. โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ้ำอีก.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

นักเรียนกัมพูชาคิดค้นโดรนบินได้ช่วยเลี่ยงรถติด-ดับเพลิง

นักเรียนเทคนิคกัมพูชาไอเดียสุดยอด คิดค้นโดรนบินได้ใช้แทนรถ หวังแก้ปัญหาการจราจรติดขัด และต่อยอดนำไปช่วยงานดับเพลิงได้ในอนาคต

แผ่นดินไหวขนาน 6.0 ใกล้นครเมลเบิร์นในออสเตรเลีย

ศูนย์จีโอไซเอินซ์ ออสเตรเลีย (Geoscience Australia) ซึ่งเป็นสำนักงานด้านธรณีศาสตร์ของออสเตรเลีย รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 6.0 ใกล้กับนครเมลเบิร์น ของออสเตรเลียในวันนี้ ซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่มีการบันทึกไว้ในออสเตรเลีย ทำให้มีอาคารหลายหลังได้รับได้รับความเสียหายและส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังรัฐอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

จ่อออกหมายจับแก๊งขโมยรังนก ลอตแรก 5 คน

สำนักข่าวไทยเกาะติดความคืบหน้าคดีคนร้ายขโมยรังนกในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สร้างความเสียหายต่อระบบสัมปทานรังนกไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ล่าสุด เตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาลอตแรกแล้ว คาดว่าไม่ต่ำกว่า 5 คน

ข่าวแนะนำ

กำชับแผนจัดการน้ำต้องครอบคลุมทุกมิติ

นายกฯ กำชับ สทนช.วางแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ครอบคลุมทุกมิติ ย้ำของบประมาณต้องทำได้จริง แก้ไขปัญหาตรงจุด เป็นประโยชน์ส่วนรวม คุ้มค่า

ผนึกกำลัง 12 สมาคม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดกรุงเทพฯ

หอการค้าไทยผนึกกำลัง 12 สมาคม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดกรุงเทพฯ ถอดบทเรียน Phuket Sandbox ย้ำไม่จำเป็นต้องเร่งเปิด

กรมวิทย์ฯ แจงการฉีดวัคซีนโควิดผ่านชั้นผิวหนัง

อธิบดีกรมวิทย์ฯ แจงการรับวัคซีนโควิด ผ่านชั้นผิวหนัง ลึกลงไป 1 มิลลิเมตร ให้ประสิทธิภาพ และระดับภูมิคุ้มกัน เท่ากับการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ ชี้เหมาะสำหรับการประหยัดวัคซีนและผู้ฉีดต้องมีความชำนาญ

ย้ำการฉีดวัคซีนในเด็กเป็นเรื่องความสมัครใจ

รมว.สธ. ย้ำการฉีดวัคซีนในเด็กเป็นเรื่องของความสมัครใจไร้การบังคับ จัดสรรวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอที่ปลอดภัยมีคุณภาพ เหมาะสำหรับการฉีดให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป