fbpx

นครนายกเข้มโควิด ไม่สวมแมสก์ออกนอกบ้าน เจอปรับ

กทม. 27 เม.ย.- นครนายก ออกคำสั่ง ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะอยู่นอกเคหสถาน คุมโควิด-19 ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครนายก ออกคำสั่งเรื่องให้ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครนายกสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย และจังหวัดนครนายก มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะอยู่นอกเคหสถาน หรือสถานที่สาธารณะ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาตของโรคในพื้นที่จังหวัดนครนายก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 28 (3) (7) และมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ. 2548ประกอบข้อ 7(1) และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครนายก ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 จึงมีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง หรือถูกวิธีทุกครั้ง ตลอดเวลาขณะอยู่นอกเคหสถาน และเมื่อเข้าไปในสถานที่สาธารณะ เช่น ที่ ชุมชน ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ตลาด ตลาดนัด เป็นต้น เว้นแต่ ขณะออกกำลังกาย รับประทานอาหารหรือมีเหตุอันจำเป็นอื่น


ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เป็นความผิดตามตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ชวนปชช.สวดมนต์สร้างขวัญกำลังใจ 11 พ.ค.

“อนุชา” เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ 11 พ.ค. นี้ สร้างขวัญกำลังใจในยามวิกฤติโรคระบาด เพื่อเป็นสิริมงคลของประเทศ

เฝ้าระวังคลัสเตอร์ 9 พื้นที่ใน กทม.

ศบค. เฝ้าระวังคลัสเตอร์ 9 พื้นที่ใน กทม. ชี้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เตรียมสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมที่ศูนย์ประชุมแจ้งวัฒนะ

ไทยได้สิทธิผลิตยา “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาผู้ป่วยโควิด

ไทยได้สิทธิผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้เอง ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมประสานสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตยาแล้ว

ข่าวแนะนำ

เคยกินไหม! ‘ขนมตอหยอย’ มีเเค่ที่เกาะลิบง

‘ตอหยอย’ ขนมไทยโบราณพื้นบ้านของชาวเกาะลิบง ทำจากพืชหัวท้องถิ่น “หัวตอหยอย” มาทำเป็นแป้ง และทำขนมกินกับน้ำตาลจากสูตรเฉพาะหนึ่งเดียวที่เกาะลิบง

คลังแจง “คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้” เริ่มใช้เงินครึ่งปีหลัง

คลังแจงโครงการ “คนละครึ่ง – ยิ่งใช้ยิ่งได้” เริ่มใช้เงินครึ่งปีหลัง เปิดทางให้กลุ่ม “เราชนะ” เลือกเข้าร่วมหนึ่งโครงการ เตรียมเสนอ ครม.เร็วๆ นี้ หวังเยียวยาครอบคลุมประชาชนกว่า 51 ล้านคน คาดกระตุ้นเศรษฐกิจดันจีดีพีโต 2.3-2.8% ในปี 64

วัคซีนโควิดยังไม่ได้ใช้ในญี่ปุ่นเพิ่มจำนวนเรื่อยๆ

จำนวนวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่ได้ใช้ของญี่ปุ่นกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่รัฐบาลจ่อที่จะอนุมัติให้ใช้วัคซีนอีก 2 ขนานในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ส่วนโครงการระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนก็ดำเนินไปอย่างล่าช้าเนื่องจากขาดกำลังคนและระบบโลจิสติก ที่เป็นคอขวด

เฝ้าระวังคลัสเตอร์ 9 พื้นที่ใน กทม.

ศบค. เฝ้าระวังคลัสเตอร์ 9 พื้นที่ใน กทม. ชี้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เตรียมสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมที่ศูนย์ประชุมแจ้งวัฒนะ