fbpx

เชียงใหม่เปิด รพ.สนาม รับผู้ป่วยโควิด-ขอรับบริจาคเครื่องนอน

ภูมิภาค 10 เม.ย. – จ.เชียงใหม่ เปิดโรงพยาบาลสนาม บริเวณศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ผู้ป่วยโควิด-19 ทยอยเข้ารับการรักษา สามารถรองรับได้ 252 เตียง และยังขยายได้อีก 500 เตียง หากไม่เพียงพอ


ที่โรงพยาบาลสนาม ภายในศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่ตรวจพบได้รับเชื้อ ทยอยเดินทางเข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล บริเวณหน้าลานน้ำพุ หอประชุมฯ เพื่อซักประวัติ ตรวจวัดไข้ เอกซเรย์ปอด จากรถเอกซเรย์พระราชทานเคลื่อนที่ จากนั้นจึงจะให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดผู้ป่วย และเข้าประจำเตียงผู้ป่วย ในห้องโถงนิทรรศการ 1 ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ รองรับคนป่วยโควิด-19 มากถึง 252 เตียง ส่วนใหญ่ยังไม่แสดงอาการ และผู้ป่วยเดินทางมาเอง พร้อมกับสัมภาระส่วนตัว บางคนกลัวร้อน นำพัดลมมาด้วย แต่ทางโรงพยาบาลสนามมีเครื่องปรับอากาศให้พร้อม

นายอำพร เอี่ยมศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม บอกว่า การรับผู้ป่วยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ลักษณะแรกรับผู้ป่วยใหม่ที่อาการยังไม่หนัก และผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล แต่อาการดีขึ้นแล้ว มาพักฟื้น และหากผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามที่รับเข้ามารักษารายใหม่ เมื่อทำการรักษาและมีอาการรุนแรงขึ้น จะส่งตัวไปรักษาต่อในโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์การแพทย์และห้องความดันลบที่พร้อมกว่า และหากมีผู้ป่วยรายใหม่จำนวนเพิ่มมากขึ้นอีกจะขยายห้องและเตียงเพิ่มได้อีก 500 เตียง


ขณะที่วันนี้เชียงใหม่ พบผู้ป่วยรายใหม่มากถึง 148 คน ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยรอบ 3 สะสม 195 ราย ส่วนใหญ่ติดมาจากสถานบันเทิง และมีจำนวนผู้ป่วยสะสมทั้ง 3 รอบ จำนวน 264 ราย

นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่ ประกาศผ่านเฟซบุ๊กขอรับบริจาคเตียงและเครื่องนอน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 280 เตียง แยกชาย 140 เตียง หญิง 140 เตียง ซึ่งยังไม่เพียงพอ ไม่ขอรับเป็นเงิน หากผู้ใจบุญ สามารถนำไปบริจาคได้ที่โรงพยาบาลสนาม ภายในศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา รวมทั้งที่เร่งด่วน ขอรับบริจาคน้ำดื่มชนิดขวดให้กับผู้ป่วยด้วย เนื่องจากมีจำนวนไม่เพียงพอ สอบถามได้ที่หมายเลข 05 3010 5612 เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทำให้เตรียมอุปกรณ์ไม่ทัน

วันนี้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงพากันไปรอตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ จำนวนมาก ซึ่งมีน้ำยาเพียงพอในการให้บริการวันละ 300-400 ราย หากพบผู้ป่วยก็จะประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชียงใหม่มารับตัวต่อไปรักษา


ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มีความเสี่ยงและเกิดความกังวลไปในสถานที่เสี่ยง มีทั้งวัยรุ่น วัยทำงาน พากันมาขอตรวจโควิด-19 กันเป็นจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็จะมีจุดคัดกรองความเสี่ยง ตรวจวัดไข้ ซักประวัติ ให้นั่งรอคิว รอการตรวจ ซึ่งทางโรงพยาบาลราชเวชมีศักยภาพในการตรวจแบบ CPR ได้วันละประมาณ 300-400 เคส แต่มีประชาชนมาขอตรวจเกิน ต้องให้มาในวันถัดไป โดยทางโรงพยาบาลมีหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยที่มาตรวจ โดยจะตรวจผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงก่อน และผู้ป่วยที่ใกล้ชิดกับคนที่มีอาการ รวมทั้งไปพื้นที่เสี่ยงมา ทางโรงพยาบาลจะคัดกรองไว้ก่อน และการตรวจแบบ PCR เป็นการตรวจที่ต้องนำเชื้อมาสกัด และนำไปเพาะเชื้อ เพราะฉะนั้นในการสกัดในแต่ละรอบจะจำกัดอยู่ที่ 40 คนต่อรอบ ซึ่งจะทำการตรวจได้อยู่ที่ 300-400 เคสต่อวัน ทางโรงพยาบาลก็ต้องทำบัตรคิว หากเกินจะให้มาตรวจในวันถัดไป

นายแพทย์ธัญ จันทรมังกร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ บอกว่า อุปกรณ์การตรวจโควิด-19 ของทางโรงพยาบาลมีเพียงพอพร้อมให้บริการ ยังมีน้ำยาที่สตอกไว้จำนวนมาก โดยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบใหม่นี้ พบผู้ที่ติดเชื้อน่าจะหนักกว่ารอบที่แล้ว แต่ไม่สามารถบอกตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ เมื่อเก็บสิ่งส่งตรวจเรียบร้อยแล้วก็จะส่งผู้ป่วยไปรอฟังผลที่บ้าน แนะนำการปฏิบัติตัว แยกตัวยังไง แยกของใช้ยังไง เพราะการตรวจต้องรอเวลาเพาะเชื้อ พื้นที่โรงพยาบาลไม่เพียงพอ หลังจากนั้นจะมีการโทรศัพท์แจ้งผลไปว่าผลตรวจเป็นบวกหรือลบ หากพบมีผลเป็นบวกจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชียงใหม่ เข้ามาดำเนินการรับตัวผู้ติดเชื้อไปรักษาต่อไป

ที่จังหวัดภูเก็ต ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เร่งปรับพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคาร SPORT COMPLEX มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อเปิดรับผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกปัจจุบันที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยตามแผนคาดว่าจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 เข้าพื้นที่ในวันนี้ (10 เม.ย.)

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บอกว่า โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ จำนวน 150 เตียง กลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย และต้องเป็นผู้ป่วยที่อยู่สังเกตอาการในโรงพยาบาลครบ 3 วัน เพื่อเข้ามารับการรักษา โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจะจัดแพทย์และพยาบาล สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาประจำการเพื่อดูแลผู้ป่วย

มีรายงานดว่าในระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. จะมีการนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน ไปทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ภายในซอยบางลา ป่าตอง สำหรับผู้ที่เดินทางไปร่วมงานคัลเลอร์บีชไซด์ ฟรีปาร์ตี้ ที่เชลทอ ซอยบางลาป่าตอง, คัลเลอร์บีชไซด์หลักที่คาเฟ่ เดลมาร์ ตลอดจนผู้ที่ไปเที่ยว และพนักงานในสถานบันเทิง ซอยบางลา ป่าตอง ในระหว่างวันที่ 2-3 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกจากสถานบันเทิงต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปก่อนหน้านี้

ความคืบหน้าในการตั้งโรงพยาบาลสนาม ในส่วนของกองทัพบกได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามระยะที่ 1 ใน 12 พื้นที่ รวม 2,220 เตียง เช่น กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. จำนวน 200 เตียงล กรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี 50 เตียง, ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี 300 เตียง, กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี 740 เตียง และกองพันทหารเสนารักษ์ในทุกกองทัพภาค อีก 930 เตียง

ส่วนทางด้านกองทัพเรือได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือใน 3 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้รวม 726 เตียง ประกอบด้วย
1.โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 320 เตียง
2.โรงพยาบาลสนาม ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 174 เตียง
3.โรงพยาบาลสนาม สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 232 เตียง.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เซ็นทรัลลาดพร้าวประเดิมบริการฉีดวัคซีนนอก รพ.แห่งแรก

วันนี้ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกโรงพยาบาลแห่งแรก ให้กับบุคลากรด่านหน้าและกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

ช้างป่าข้ามน้ำโขงทำร้ายชาวลาวเสียชีวิต 3 คน

คลิปภาพช้างป่า จำนวน 2 ตัว ข้ามแม่น้ำโขงเดินผ่านกลางหมู่บ้านมุ่งหน้าไปหากินตามพื้นที่ป่าใกล้เขาฝั่ง สปป.ลาว ได้ทำร้ายชาวบ้านที่กำลังทำไร่ ทำสวน เสียชีวิตไปแล้ว 3 คน

อนุมัติหมายจับ 7 ผู้ต้องหาอุ้มฆ่านักธุรกิจค้าหอย

ศาลจังหวัดไชยา อนุมัติหมายจับ 7 คนร้ายร่วมแก๊งอุ้มฆ่าอำพรางศพนักธุรกิจค้าหอย แต่จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่พบร่างของเหยื่อ

ข่าวแนะนำ

PTT Station-บางจาก​ฯ ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 20–40 สตางค์/ลิตร

PTT Station บางจาก​ฯ ​ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง 0.20 ส่วนกลุ่มดีเซล ทุกชนิด ลดลง 0.30 บาท/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (13 พ.ค.)

รักษาผู้ป่วยโควิดฟรีทุกราย

รัฐบาลรักษาผู้ป่วยโควิดฟรีทุกราย ห้ามโรงพยาบาลเรียกเก็บ เร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง ขณะนายกฯห่วงเฟคนิวส์ ให้ดำเนินคดีทันที