fbpx

เปิดชื่อ ส.ส.ร่วมดับฝันแลนด์สไลด์

รัฐสภา 7 ก.ค.- เปิดรายชื่อ ส.ส.หนุนสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์หาร 500 ดับฝันแลนด์สไลด์ พบ 59 ส.ส.ฝ่ายค้านกลับลำ


ผู้สื่อข่าวรายงานผลการลงมติของสมาชิกรัฐสภาต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ…. ในมาตรา 23 ซึ่งแก้ไขเนื้อหาของมาตรา 128 ว่าด้วยวิธีการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยมติเสียงข้างมาก 392 เสียง เห็นด้วยกับผู้สงวนญัตติที่ให้แก้ไข ให้ใช้จำนวน 500 คน หาค่าเฉลี่ย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต่อ 160 เสียงที่ให้คงไว้ตามที่ กมธ.เสนอให้ใช้จำนวน 100 คน หาค่าเฉลี่ย

สำหรับผลการลงมติเสียงข้างมากให้พลิกสูตรคำนวณดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่มาจากพรรค คือ พรรคพลังประชารัฐ, พรรคภูมิใจไทย ที่พบว่าลงคะแนนไม่แตกแถวทุกคน ยกเว้น 3 ส.ส. ที่ไม่ปรากฎการลงคะแนน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล, นายเอกราช ช่างเหลา และนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์, พรรคประชาธิปัตย์ 34 เสียง, 6 พรรคเล็กร่วมรัฐบาล, พรรครวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียง, พรรคชาติไทยพัฒนา 5 เสียง, พรรคพลังท้องถิ่นไท 4 เสียง, พรรคเศรษฐกิจใหม่ 4 เสียง, พรรคเศรษฐกิจไทย 2 เสียง


นอกจากนี้ยังมีพรรคฝ่ายค้านร่วมสนับสนุน รวม 59 คน ได้แก่ ก้าวไกล 47 เสียง, พรรคเสรีรวมไทย 5 เสียง และพรรคเพื่อไทย จำนวน 7 เสียง ได้แก่ นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น, นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์, นายธีระ ไตรสรณกุล, นายนิยม ช่างพินิจ, นางผ่องศรี แซ่จึง, นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร, นายสุชาติ ภิญโญ ร่วมลงมติสนับนุนด้วย ขณะที่มี ส.ว.ลงมติสนับสนุนอีก 164 เสียง

ขณะผลการลงมติเสียงข้างน้อย ซึ่งยืนยันต่อหลักการหาร 100 ที่มีจำนวน 160 คน พบว่า มาจากพรรคพลังประชารัฐ จำนวน 2 คน คือ นายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายกฤษณ์ แก้วอยู่ พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 11 คน ได้แก่ นายอันวาร์ สาและ, นายสุทัศน์ เงินหมื่น,​ นายสินิตย์ เลิศไกร, นายสาธิต ปิตุเตชะ, นายสมชาย ประดิษฐพร, นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์, นายบัญญัติ บรรทัดฐาน, นายเทอดพงษ์ ​ไชยนันทน์, นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ, นายจุรินทร์​ ลักษณวิศิษฎ์ และนายกนก วงษ์ตระหง่าน พรรคเศรษฐกิจไทย จำนวน 5 คน ได้แก่ นายเกษม ศุภรานนท์, น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ, นายจีรเดช ศรีวิราช, นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูล, นายสมศักดิ์ คุณเงิน, นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์, นายปัญญา จีนาคำ, นายพรชัย อินทร์สุข, พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์

พรรคเศรษฐกิจไทย 9 เสียง, พรรคชาติไทยพัฒนา คือ นายนิกร จำนง ส.ส., พรรคเสรีรวมไทย คือ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์, พรรคประชาชาติ 6 เสียง, พรรคเพื่อชาติ 5 เสียง ยกเว้น นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อชาติ, พรรคเศรษฐกิจใหม่ คือ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล, พรรคชาติพัฒนา จำนวน 3 เสียง, พรรคพลังปวงชนไทย 1 เสียง, พรรคไทยรักธรรม 1 เสียง, ส.ว. 7 คน ได้แก่ นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, นายคำนูณ สิทธิสมาน, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, นายพลเดช ปิ่นประทีป, นายวันชัย สอนศิริ, นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, นายเสรี สุวรรณภานนท์


ขณะที่ผู้งดออกเสียงและไม่ปรากฏการลงคะแนน มีรายละเอียดคือ พรรคพลังประชารัฐ งดออกเสียง 5 เสียง ได้แก่ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ, นายอรรถกร ศิริลัทธยากร, นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานนันท์, นายวันชัย ปริญญาศิริ, น.ส.กัลยา รุ่งวิวิจิตรชัย ทั้งนี้ มีผู้ไม่ลงคะแนน คือ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ และมีอีก 30 คน ไม่ปรากฏการลงมติ อาทิ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ, นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, นายสุชาติ ตันเจริญ, น.ส.วทันยา บุญนาค, นายพิเชษฐ สถิรชวาล, น.ส.ตรีนุช เทียนทอง, นายชัยวุมิ ธนาคมานุสรณ์, นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นต้น

พรรคประชาธิปัตย์ มีผู้งดออกเสียง 1 คน คือ นายสาคร เกี่ยวข้อง และมี 6 เสียงที่ไม่ปรากฏการลงมติ คือ นายชวน หลีกภัย, นายเกียรติ สิทธีอมร, นายอิสรพงษ์ มากอำไพ, นายวุฒิพงษ์ นามบุตร, พ.ท.สินธร แก้วพิจิตร, นายนราพัฒน์ แก้วทอง

ส่วนของพรรคฝ่ายค้าน พรรคก้าวไกล ไม่ปรากฏการลงมติ คือ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร, น.ส.วรรวรี ตะล่มสิน, นายวุฒินันท์ บุญชู, น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล พรรคเพื่อไทย 13 คน ไม่ปรากฏการลงมติ อาทิ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่, นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน, นายไพจิต ศรีวรขาน, นายขจิตร ชัยนิคม, นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. เป็นต้น

สำหรับการออกเสียงของ ส.ว. มีผู้งดออกเสียง 14 เสียง อาทิ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย, นายสมชาย เสียงหลาย, นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, นายพรเพชร วิชิตชลชัย, พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง, นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ เป็นต้น และมีผู้ไม่ลงคะแนน คือ นายสมพล เกรียติไพบูลย์ ขณะที่ ส.ว.อีก 73 คน ไม่ปรากฎการออกเสียงลงคะแนน.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

พ่อสุดทน คว้าปืนยิงสวนลูกชายคลั่งยาดับ ยืนรอมอบตัวทั้งน้ำตา

พ่อยืนรอมอบตัวทั้งน้ำตา หลังใช้ปืนแก๊ปยิงลูกชายวัย 37 ปี คลั่งยา ถือมีดจะเข้ามาฟันพ่อ จึงยิงสวนเสียชีวิตบนถนนในหมู่บ้าน ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

คลังเคาะแล้ว วันลง “ทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่”

โฆษกรัฐบาล เผย “คลัง” เคาะแล้ววันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ตามข้อสั่งการ “นายกฯ” เริ่ม 5 ก.ย.-19 ต.ค.65 คาดมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 15-16 ล้านคน

เร่งล่ามือยิงคาวงข้าว พ่อดับ ลูกสาวเจ็บ ลูกเขยวิ่งเตลิดหาย

เร่งล่าคนร้ายกระหน่ำยิงพ่อวัย 60 ดับคาวงข้าว ส่วนลูกสาวเจ็บ กระสุนปืนเข้าที่แขน ลูกเขยวิ่งหนีกระสุนหายไปยังไม่พบตัว พบประวัติทั้ง 3 คน เคยถูกจับติดคุกข้อหายาเสพติด เมื่อปี 2564

ข่าวแนะนำ

แม่สายท่วมหนักสุดในรอบ 30 ปี เร่งอพยพออกจากพื้นที่ท่วมสูง บางจุดเกิน 2 เมตร

ผ่านมาเกือบ 20 ชั่วโมงแล้ว ที่น้ำทะลักท่วมย่านการค้าและชุมชนบริเวณชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย บางจุดน้ำสูงกว่า 2 เมตร ชาวบ้านบอกว่าท่วมหนักสุดในรอบ 30 ปี

คลังเคาะแล้ว วันลง “ทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่”

โฆษกรัฐบาล เผย “คลัง” เคาะแล้ววันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ตามข้อสั่งการ “นายกฯ” เริ่ม 5 ก.ย.-19 ต.ค.65 คาดมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 15-16 ล้านคน

ทั่วไทยฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ รายงานทั่วไทยฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ขอประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่