fbpx

สั่งดูแลผลกระทบปิดสองบริษัทประกันภัย

ทำเนียบ 4 เม.ย.- นายกฯ กำชับกระทรวงการคลังและหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 2 แห่ง ให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายกำหนด


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้กำชับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้เอาประกันของบริษัททั้ง 2 แห่ง  ให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

นายกรัฐมนตรีได้รับทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดแนวทางและลำดับการช่วยเหลือผู้เอาประกัน จากทั้ง  2 บริษัท รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับคำปรึกษา  การช่วยเหลือผู้เอาประกันไว้แล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับว่าขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุด เช่น กรณีช่องทางการติดต่อสื่อสาร สายด่วน  ขอให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอ และสามารถตอบข้อสงสัย ให้ข้อแนะนำผู้เอาประกันแต่ละกลุ่มได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้เอาประกันที่เกิดความเสียหายที่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมไว้แล้ว กลุ่มที่เกิดความเสียหายแต่ยังไม่ได้ยื่น ตลอดจนผู้ถือกรมธรรม์แต่ยังไม่เกิดความเสียหาย


“กระทรวงการคลังได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ ว่าการดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 2 แห่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน เป็นปัญหาฐานะการเงินและการจัดการภายในของบริษัท ซึ่งไม่กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินหรือสภาพคล่องของธุรกิจประกันภัยในภาพรวม  ท่านนายกฯ ก็ได้กำชับกระทรวงการคลังให้กำกับเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย พยายามอย่างเต็มที่ในการอำนวยความสะดวกไม่เพิ่มภาระให้ผู้เอาประกันมากจนเกินไป”  น.ส.ไตรศุลี กล่าว

ทั้งนี้ คปภ. กำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย เพื่อรองรับไม่ให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย กรณีกรมธรรม์ที่ไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ซึ่งเป็นของบริษัท อาคเนย์ประกันภัยฯ 5,717,217 กรมธรรม์ ของบริษัท ไทยประกันภัยฯ 199,016 กรมธรรม์ ได้ดำเนินการโอนภาระผูกพันไปยังบริษัทผู้รับโอน  โดยไม่กระทบต่อสิทธิตามกรมธรรม์ของผู้เอาประกันและได้มีการแจ้งไปยังผู้เอาประกันแล้ว โดยมี 269 กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันไม่ประสงค์ใช้สิทธิในการโอนไปยังผู้รับโอนอื่น ในส่วนนี้ คปภ.จะติดตามให้บริษัทแจ้งสิทธิเพื่อให้ผู้เอาประกันตัดสินใจทางเลือก  ว่าจะรับคืนเบี้ยประกันหรือโอนกรมธรรม์ไปยังบริษัทแห่งใหม่ต่อไป

ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัยฯ จำนวน 897,242 กรมธรรม์ และของบริษัท ไทยประกันภัยฯ จำนวน 279,531 กรมธรรม์นั้น คปภ. ได้หาแนวทางกับผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาสำหรับประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบที่ยังมีความคุ้มครองอยู่ ได้ข้อสรุป ว่าผู้ถือกรมธรรม์สามารถขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย  โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่ หรือ นำเบี้ยประกันที่ได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย


สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เกิดความเสียหายแล้ว หากเป็นกรณีที่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้แล้วกับทั้ง 2 บริษัทแล้ว สามารถติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อยื่นขอรับชำระหนี้ โดยกองทุนประกันภัยวินาศภัยในฐานะผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีของทั้ง2 บริษัท จะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว

ส่วนผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับทั้ง 2 บริษัทสามารถติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อยื่นขอรับชำระหนี้โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป

สำหรับช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับชำระหนี้นั้น ผู้เอาประกันสามารถยื่นที่กองทุนประกันวินาศภัย อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (โทรศัพท์ 0-2791-1444 ต่อ 26-30) แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แนะนำให้ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์กับทางกองทุนที่ www.gif.or.th ซึ่งเมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วจะมีแบนเนอร์แจ้งการยื่นเอกสารเพื่อขอรับชำระหนี้โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาและรับยื่นเอกสารจากผู้เอาประกันโดยส่วนกลางสามารถยื่นเอกสารที่สำนักงาน คปภ. 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก(โทรศัพท์ 0-2515-3999) สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ (โทรศัพท์ 0-2476-9940-3) และ สำนักงาน คปภ. เขตบางนา (โทรศัพท์ 0-2361-3769-70)  ส่วนในภูมิภาคสามารถยื่นได้ ณ สำนักงาน คปภ. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ สอบถามสายด่วน คปภ. 1186 หรือ chatbot “คปภ. รอบรู้” (LINE@OICConnect) .-สำนักข่าวไทย 

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สลากดิจิทัลมาแรง งวด 1 ก.ค. มีรางวัลที่ 1 ถึง 6 ใบ

สลากดิจิทัลงวด 1 ก.ค. ลุ้นรางวัลผ่านแอปฯ เป๋าตังภาพรวมเรียบร้อย มีรางวัลที่ 1 ถึง 6 ใบ รวม 36 ล้านบาท นักเสี่ยงโชครับเลขชุด 3 ใบ 18 ล้านบาท

ศาลอุทธรณ์สั่งประหารชีวิต “บรรยิน” คดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาเเก้โทษ ให้ประหารชีวิต “พ.ต.ท.บรรยิน” อดีต รมช.พาณิชย์ จำเลยที่ 1 และ “ณรงค์ศักดิ์” จำเลยที่ 3 ในคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา ส่วนจำเลยที่เหลืออีก 4 คน จำคุกตลอดชีวิต เเละยกฟ้องในบางมาตรา

ฝนกระหน่ำแม่ฮ่องสอน น้ำป่าหลากพัดสะพานขาด

ฝนกระหน่ำแม่ฮ่องสอน สะสมกว่า 100 มิลลิเมตร น้ำป่าหลากพัดสะพานขาด ตัดขาดตัวเมืองแม่ฮ่องสอน กับ อ.ขุนยวม รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ และน้ำหลากไหลท่วมบ้านอีกเกือบสิบหลัง พร้อมเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่อง

ข่าวแนะนำ

ทีมลูกยางสาวไทย พบศึกหนักบราซิล “กัปตันพู่” ขอสู้เต็มที่

ทีมลูกยางสาวไทยจะลงสนามนัดที่ 3 วอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ ลีก 2022 ค่ำวันนี้ พบศึกหนัก ทีมสาวแซมบ้า บราซิล ทีมอันดับ 2 ของโลก “กัปตันพู่” ขอสู้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุด

ฝนถล่มอาคารรัฐสภา น้ำรั่วซ้ำซาก! สะท้อนงานก่อสร้าง

“วัชระ” ทวงถามปัญหาน้ำรั่วซ้ำซาก! บริเวณอาคารรัฐสภา หลังฝนตกหนัก ชี้สะท้อนถึงความบกพร่องของการก่อสร้าง

อาลัย “อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี” จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็ง

“อิ๋งอ้อย” โพสต์แจ้งข่าวเศร้า พี่สาว “อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี” อดีตพิธีกรชื่อดังจากไปอย่างสงบ หลังต่อสู้โรคมะเร็งจนลมหายใจสุดท้าย