fbpx

ค้านโวยรมต.เมินตอบกระทู้สด

รัฐสภา 1 ก.ค.-ฝ่ายค้านโวยรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญตอบกระทู้สดด้วยวาจา อ้างติดภารกิจสำคัญ ยันกระทู้สดต้องตอบปัจจุบันทันด่วน ไม่ใช่เลื่อนไปเวลาอื่น “ศุภชัย” แจงต้องยึดข้อบังคับสปัดาห์หน้าบรรจุได้แค่ 3


การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้(1ก.ค.) มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม หลังเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้ว เข้าสู่วาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา จำนวน 3 กระทู้ ได้แก่ กระทู้ถามสดของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เรื่องการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งถามพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอบแทน แต่นายอนุทินมอบหมายให้นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอบแทน

กระทู้ถามสดของนพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เรื่องรถไฟฟ้ารางคู่ ถามนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกระทู้ถามสดของน.ส.สกุณา สาระนันท์ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่องโรคระบาดลิมปีสกิน ถามนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรากฎว่ารัฐมนตรีที่ต้องมาตอบทั้ง 3 กระทู้แจ้งต่อสภาว่าติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้ จึงต้องเลื่อนการถามกระทู้สดด้วยวาจาออกไป


นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นตำหนิว่าเป็นครั้งแรกที่ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาแล้วไม่มีคณะรัฐมนตรี(ครม.)มาตอบ เป็นเรื่องน่าเสียใจ ไม่อยากเห็นภาพนี้เกิดขึ้นอีก รัฐมนตรีจะอ้างว่าติดภารกิจหรืออะไรก็ตาม แต่รู้อยู่แล้วว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันที่มีกระทู้ของสภาฯ ซึ่งสภาฯ มีความจำเป็นต้องสอบถามครม. แต่ไม่มีตัวแทนมาตอบแม้แต่คนเดียว แต่ผู้ที่ถามกระทู้ก็ยืนยันจะถามอีกครั้ง จึงอยากให้ประธานตอบให้ชัดว่าสัปดาห์หน้าโคว้ตาการถามกระทู้สดด้วยวาจาจะเป็น 6 กระทู้ถูกต้องหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ตนยอมรับได้

นายศุภชัย ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ กระทู้ถามสดด้วยวาจา จะบรรจุได้การประชุมครั้งละ 3 กระทู้สดเท่านั้น เมื่อสมัยประชุมคราวที่แล้วที่เลื่อนไปแล้ว ตนอนุโลมให้เป็น 4 กระทู้ เป็นดุลยพินิจของประธาน หรือของผู้บรรจุกระทู้ถาม แต่ในการประชุมในสมัยนี้ พิจารณาว่าถ้ากระทู้ถามสด เลื่อนออกไปแล้วบรรจุเพิ่ม อย่างวันนี้เลื่อนออกไป 3 กระทู้ หากบรรจุเพิ่มการประชุมครั้งหน้าจะเป็น 6 กระทู้ การประชุมจะพิจารณาได้เพียงกระทู้ถามสดอย่างเดียว จึงวางมาตรการว่าจะบรรจุกระทู้ถามสดด้วยวาจา สัปดาห์ละ 3 กระทู้เท่านั้น ดังนั้น การกระชุมสัปดาห์หน้าจะเป็น 3 กระทู้เช่นเดิม

ทำให้นายจุลพันธุ์ ลุกขึ้นตอบโต้ว่าการไม่มาตอบกระทู้สด ไม่ใช่ความผิดของส.ส. เนื่องจากส.ส.นำปัญหาของประชาชนที่มีความเดือนร้อนมาถามคำถามเพื่อนำเสนอต่อครม.แต่ครม.ไม่มา จึงไม่ใช่ความผิดของสภาฯ เมื่อช่องทางที่จะสื่อสารไปยังรัฐมนตรีถูกปิดลงเพราะไม่มาตอบ ดังนั้น หากอนุโลมเหมือนสมัยการประชุมที่ผ่านมา สมัยประชุมนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านขอยึดกติกาเดิมให้กระทู้สดของวันนี้ได้ถามอีกครั้งในสัปดาห์หน้า


“ยืนยันว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่สภาฯ แต่เป็นความผิดของครม. ส่วนที่ครม.ไม่มาตอบกระทู้ตกไปแล้วต้องยื่นใหม่ด้วยโควต้าใหม่ของแต่ละฝ่าย เท่ากับว่าต่อไปนี้จะไม่มีครม.มาตอบกระทู้สดด้วยวาจาที่สภาฯอีกแล้ว ดังนั้น ขอฝากทางคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาลที่ประชุมกับประธานรัฐสภา นำประเด็นนี้หารือด้วย” นายจุลพันธุ์ กล่าว

นายศุภชัย ชี้แจงว่า ปรึกษาหารือหลายฝ่ายแล้ว จำเป็นต้องยึดตามข้อบังคับ การที่รัฐมนตรีติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา ตนไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดของสมาชิกหรือความผิดของใคร แต่ทางสภาฯให้สิทธิยื่นใหม่ในคราวต่อไป ยืนยันว่าการบรรจุกระทู้ถามสดด้วยวาจาต้องทำตามข้อบังคับ คือสัปดาห์ะ 3 กระทู้ คงไม่ไปไกลถึงขนาดที่รัฐมนตรีเลี่ยงที่จะมาตอบด้วยกระทู้ อีกทั้ง การเลื่อนกระทู้นั้น ไม่มีเฉพาะของฝ่ายค้าน แต่ยังมีของฝ่ายรัฐบาลด้วย ซึ่งตนไม่ได้ปกป้องรัฐบาล
ทำให้นายจุลพันธ์ ลุกขึ้นตอบโต้อีกว่า เมื่อวันนี้มีระเบียบวาระกระทู้ถามสดและกระทู้ทั่วไป ครม.ต้องรับทราบและมอบหมายผู้มาตอบคำถาม ไม่มีเหตุว่าไม่มีผู้มาตอบเลยสักคน การที่ประธานพยายามจะชี้แจงว่าไม่ได้ปกป้องรัฐบาล แต่ฟังดูแล้วเอียงกระเท่เร่เลย วันนี้โรคลัมปี สกิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน แต่ครม.ไม่มาตอบ

“ถ้ารอสัปดาห์หน้าวัวตายหมดแล้วจะไปตอบอะไร กระทู้สดต้องมาตอบแบบปัจจุบันทันด่วน และหากนำโรคนี้ไปตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะ อีกสองปีคงจะได้ตอบ เพราะตอนนี้มีต่อคิวกว่า 100 กระทู้ ดังนั้นเรื่องที่เป็นปัจจุบันทันด่วนมีอยู่เรื่องเดียว คือจะต้องใช้ช่องทางกระทู้ถามด้วยวาจา วันนี้ผมจะไม่โทษสภา แต่จะโทษคณะรัฐมนตรี พอไม่มา ก็ยกหาย ยกหาย ต่อไปจะกลายเป็นบรรทัดฐานไม่ให้รัฐมนตรีมาตอบ” นายจุลพันธุ์ กล่าว

นายศุภชัย ชี้แจงว่า กระทู้ถามสดที่ไม่ได้ตอบในสัปดาห์นี้ หากมีจำเป็นและสำคัญ ส.ส.สามารถยื่นกระทู้ถามสดด้วยวาจาได้ ไม่ได้ตัดทิ้งเลย ตนเข้าใจปัญหา แต่ประธานจำเป็นต้องยึดข้อบังคับ เพราะมีหลายฝ่ายท้วงติงว่าตนไม่ยึดข้อบังคับกรณีพิจารณาบรรจุกระทู้ถามสด โดยข้อบังคับกำหนดให้บรรจุไว้ 3 กระทู้ ดังนั้นขอให้วิป 2 ฝ่ายหารือถึงช่องทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งชี้แจงว่า อยู่ที่สภาแต่ติดชี้แจงกระทู้ถามแยกเฉพาะ 2 กระทู้ ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธาน จึงขอให้เลื่อนไปก่อนและตนจะชี้แจงทุกข้อสงสัยสัปดาห์หน้า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการตอบกระทู้ถามสดในครั้งนี้ ไม่มาชี้แจงเนื่องจากร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จ.ภูเก็ต การเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวตามโครงการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งทำให้ต้องเลื่อนกระทู้ถามทั่วไปอีก 4 กระทู้ด้วย

.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ่อยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มในเด็ก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารวัคซีนโควิด “ซิโนฟาร์ม” ยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนในเด็กกับ อย.แนะเด็กก็ควรจะได้รับวัคซีนโดยเร็ว

พิพากษาประหารชีวิต “เสี่ยบรรเจิด” จ้างวานฆ่าพระหมอ

ศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต “เสี่ยบรรเจิด” จ้างวานฆ่า “พระหมอ” ขณะที่ทีมฆ่าทั้งมือปืนและดาบตำรวจ คนขับรถ จำคุกตลอดชีวิต ส่วนคนดูต้นทางศาลยกฟ้อง

อย. เผยรายชื่อ 6 ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย

อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 6 รายการ ฉวยโอกาสหลอกประชาชน มีทั้งไม่ขออนุญาต สวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น อ้างว่ามีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบแต่ไม่มีจริง และใช้วัตถุดิบอื่นแทน เตือนประชาชนระวัง ก่อนซื้อตรวจสอบเลข อย. ที่ www.fda.moph.go.th

ข่าวแนะนำ

วัดดังฟ้อง อบต.ราชาเทวะ ระงับก่อสร้างอาคาร 193 ล้าน

วัดกิ่งแก้วให้ทนายความยื่นฟ้อง อบต.ราชาเทวะ ระงับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มูลค่า 193 ล้านบาท วันพรุ่งนี้ อ้างเหตุผลไม่เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ อบต.ขอเช่าที่ดินของวัดเพื่อทำสวนสาธารณะ แต่กลับมาสร้างอาคารสูง 5 ชั้น