fbpx
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่ว

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่ว

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค  58 …

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี กำหนดยื่นซองตั้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี กำหนดยื่นซองตั้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี  กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค  58  ดูรายละเอียดได้ที่…

โรงพยาบาลรัตราชธานี กรมการแพทย์ การจัดซื้อเครื่องกำหนดไอน้ำ ขนาด 200 แรงม้า กำหน

โรงพยาบาลรัตราชธานี กรมการแพทย์ การจัดซื้อเครื่องกำหนดไอน้ำ ขนาด 200 แรงม้า กำหน

โรงพยาบาลรัตราชธานี กรมการแพทย์ การจัดซื้อเครื่องกำหนดไอน้ำ ขนาด 200 แรงม้า กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค 58  ดูรายละเอียดได้ที่…

กรุงเทพมหานคร ประมุลซื้อชุดสนาม 150 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองตั้งแ

กรุงเทพมหานคร ประมุลซื้อชุดสนาม 150 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองตั้งแ

กรุงเทพมหานคร ประมุลซื้อชุดสนาม 150 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค  58  ดูรายละเอียดได้ที่…

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนาป๋อง บางน๊ะ หมู่

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนาป๋อง บางน๊ะ หมู่

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนาป๋อง บางน๊ะ หมู่ที่ 10 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่…

เทศบาลตำบลพะเตง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการ

เทศบาลตำบลพะเตง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการ

เทศบาลตำบลพะเตง  สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2558 กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 16-28 …

จังหวัดชลบุรี ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่

จังหวัดชลบุรี ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่

จังหวัดชลบุรี ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค  58  ดูรายละเอียดได้ที่…

กรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องเติมเงิน ของระบบเก็บค

กรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องเติมเงิน ของระบบเก็บค

กรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องเติมเงิน ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติในทางพิเศษฌฉลิมมหานคร จำนวน 77 ชุด…

เทศบาลตำบลหัวกุญแจ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห

เทศบาลตำบลหัวกุญแจ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห

เทศบาลตำบลหัวกุญแจ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 14…

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกวดราคาจ้างทำโครงการชุมนุมเยาวชนคุ้มครองผ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกวดราคาจ้างทำโครงการชุมนุมเยาวชนคุ้มครองผ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกวดราคาจ้างทำโครงการชุมนุมเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทสไทยสู่อาเซียน 2558 กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 7…

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ประกาสเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานระเบียงชั้น 12-20 อาค

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ประกาสเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานระเบียงชั้น 12-20 อาค

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ประกาสเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานระเบียงชั้น 12-20 อาคารวิทยกิตติ์  กำหนดยื่นซองตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค …

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายสระ-ทรายพูน หมุ่ที่ 4 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์…

1 22,619 22,620 22,621 22,622 22,623 22,996