ปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำสุพรรณบุรี

ปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนกระเสียว 381 ไร่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแผนปลูกป่ารัฐบาล 800,000 ไร่ทั่วประเทศ


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา โครงการ “ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” ที่ครอบคลุมป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐ บริเวณต้นน้ำริมเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ด้วยการปลูกป่าในพื้นที่ 381 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวระหว่างปี 2563-2564 ให้ได้ปีละ 400,000 ไร่ทั่วประเทศ รวม 800,000 ไร่

โดยระยะที่ 1 ของโครงการฯ ได้ปลูกป่าไปแล้ว 17,000 ไร่ มากกว่า 2 เท่าของเป้าหมายที่กำหนด ขณะที่ระยะที่ 2 ปี 2563-2564 ตั้งเป้า เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ให้ได้ไม่น้อยกว่า 400,000 ไร่ต่อปี ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ


สำหรับกิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้ จิตอาสาร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จำนวนทั้งสิ้น 381 ไร่ วันนี้ปลูกเพิ่มอีก 20 ไร่ กล้าไม้กว่า 4,000 ต้น เช่น สัก ประดู่ มะเกลือ พยูง สะเดา มะค่าโมง และลำดวน เป็นต้น ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งพันธุ์ไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว แหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชาวสุพรรณบุรี รวมทั้งเป็นปราการสำคัญช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน

อีกทั้งยังเป็นการดำเนินตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ที่ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศ

พร้อมทั้งยังฝึกอบรมจิตอาสา โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่า ให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ปักธงชัยน้ำท่วมยังวิกฤติ

เขตเศรษฐกิจอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รับน้ำทั้งจากเขื่อนลำพระเพลิง และอำเภอสูงเนิน เริ่มมีน้ำหลากเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้

ตลาดอรัญประเทศ น้ำท่วมหนักสุดในรอบ 8 ปี

น้ำท่วมตลาดอรัญประเทศ น้ำท่วมหนักสุดในรอบ 8 ปี หลังจากกลางดึกที่ผ่านมามีมวลน้ำจาก อ.วัฒนานคร ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศอย่างรวดเร็ว

ข่าวแนะนำ

จุดนนทบุรี ยุติชุมนุม 20.00 น.

ม็อบเคลื่อนขบวนจาก MRT กระทรวงสาธารณสุข ปักหลักไล่นายกฯ และ ผกก.สภ.นนทบุรี ก่อนยุติชุมนุมเวลา 20.00 น. แยกย้ายรอนัดหมายใหม่วันพรุ่งนี้

สระแก้วยังท่วมหนัก อรัญประเทศ น้ำเพิ่มขึ้น

สระแก้วแม้ฝนหยุดแล้ว แต่น้ำยังขยายวงกว้างท่วมเมืองอรัญประเทศ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 50-150 ซม. ขณะที่ อ.ตาพระยา หลายเส้นทางน้ำเริ่มลด