ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ 360 ตัว

รมว.ทส. เปิดโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ที่ทุ่งกระมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ

1 2 3 4 5