fbpx

PEA ได้รับผลคะแนน ITA ประจำปี 2565 ระดับ AA ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

2 ส.ค.- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2022 ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 97.37 คะแนน ระดับ AA ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน โดย PEA ได้อันดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน อันดับที่ 4 ของกระทรวงมหาดไทย และอันดับที่ 6 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ที่เข้ารับการประเมิน PEA เข้าร่วมประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน รางวัลที่ได้รับจาก ป.ป.ช. ครั้งนี้เป็นรางวัลทรงคุณค่าต่อองค์กร เชิดชูเกียรติยศ ความภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างสูงให้กับคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

เครือข่ายพันธมิตรฯ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ลงนามเชื่อมต่อเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าฯ

27 ก.ค.- เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ลงนามความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ณ ห้องประชุม X04B ชั้น 10 อาคารเคเอ็กซ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็น 1 ใน 12 หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมมือกันพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ได้ใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าได้ในทุกเครือข่ายและมีระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน แสวงหาแนวทางในความร่วมมือในการใช้เครื่องมือ เช่น บัตรหรือ QR code โปรแกรมหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้อัดประจุไฟฟ้าข้ามเครือข่ายโดยไม่จำกัด และพัฒนาการเชื่อมโยง ระบบการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใช้บริการต่างเครือข่ายที่สามารถบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายให้กับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม

PEA-​GPSCจับมือแสวงโอกาสทางธุรกิจ

กรุงเทพฯ 13 มิ.ย.-PEA และ GPSC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแสวงหาโอกาสร่วมกันในการเป็นผู้จัดหาพลังงานและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

PEA แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า “บ้าน-กิจการขนาดเล็ก”

PEA แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง

PEA ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศ ประกาศเตือนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมทุกขณะและมีข้อแนะนำประชาชนเกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง 

PEA ร่วมเสวนา IEEE PES DAY 2022Powering a Sustainable Future

PEA เข้าร่วมเสวนางาน IEEE PES DAY 2022 หัวข้อ “พลังขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน” งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย 

PEA จับมือ ม.เกษตรฯ ลงนามจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ Webex

PEA เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ระวังภัยจากพายุฤดูร้อน 

PEA เตือนระวังภัยจาก “พายุฤดูร้อน” ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง พร้อมทั้งมีคำแนะนำดีๆ มาฝาก

PEA ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนออกเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

PEA ห่วงใยประชาชน เรื่องการใช้ไฟฟ้าและการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดยาว

PEA ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2022)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” เมื่อวันที่ 26 มี.ค.65 ณ บริเวณสกายวอล์กช่องนนทรี เขตสาทร

1 2 3 9