fbpx

ปตท.กำไรไตรมาส 2/64 กว่า 2.45 หมื่นล้านบาท

กรุงเทพ​ฯ 11 ส.ค. – ปตท.กำไรไตรมาส 2/64 กว่า 2.45 หมื่นล้านบาท พุ่งขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 63 ประเมิน “เดลตา” กดดันเศรษฐ​กิจครึ่งปีหลัง คาดราคาน้ำมันดิบยังพุ่งขึ้น ไตรมาส 3 แตะระดับ 72.0 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/64 ที่ระดับ 66.9 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 24,578.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 12,053.29 ล้านบาท เนื่องจาก ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA เพิ่มขึ้น 58,958 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 100% มาจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น โดยเฉพาะธุรกิจปิโตรเคมีที่มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงธุรกิจการกลั่นที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีกำไรสตอกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นประมาณ 7,000 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ากำไรขั้นต้นจากการกลั่น (Market GRM) ทรงตัวที่ 1.6 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ส่งผลให้กำไรขั้นต้นจากการกลั่นรวมผลกระทบจากสตอกน้ำมัน (Accounting GRM) ปรับเพิ่มขึ้นจากขาดทุน 1.6 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ในไตรมาส 2/2563 เป็นกำไร 4.4 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ในไตรมาส 2/2564

ส่วนของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยหลักจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเข้าซื้อธุรกิจตามกล่าวข้างต้น และราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดำเนินงานดีขึ้น โดยหลักจากราคาขายเฉลี่ยที่อ้างอิงราคาปิโตรเคมีและปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และจากปริมาณขายก๊าซฯ และราคาขายลูกค้าอุตสาหกรรมที่อ้างอิงราคาน้ำมันเตาที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ


นอกจากนี้ ธุรกิจน้ำมันมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นตามราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

ส่วนผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก 2564 ปตท.มีกำไรสุทธิ 57,166.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10,498.93 ล้านบาท เป็นผลจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น และมีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำตามสัดส่วนของ ปตท. โดยหลักจากการรับรู้กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 ประมาณ 7,000 ล้านบาท สุทธิกับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าบางส่วนของโครงการสำรวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิล ประมาณ 2,900 ล้านบาท ของ ปตท.สผ. และการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าของ PTTGC ประมาณ 1,500 ล้านบาท

ส่วนแนวโน้มในไตรมาส 3/2564 เศรษฐกิจโลกคาดว่าจะขยายตัวชะลอลงจากไตรมาส 2/2564 จากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลตา ที่อาจนําไปสู่การดําเนินมาตรการ Lockdown อีกครั้ง แม้ไม่เข้มงวดเท่าในไตรมาส 2/2563 ท่ามกลางการเร่งฉีดวัคซีนเป็นวงกว้าง แต่เศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่อาจรุนแรงขึ้นจากการกลายพันธุ์ของไวรัส ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิผลของวัคซีนลดลง การกระจายวัคซีนที่อาจล่าช้าและไม่ทั่วถึง และการถอนมาตรการพยุงเศรษฐกิจของภาครัฐเร็วเกินไป


เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2564 คาดว่าจะหดตัวลงจากไตรมาส 2/2564 โดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะหดตัว ท่ามกลางการระบาดใหม่ของ COVID-19 สายพันธุ์เดลตา ที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็ว จนทําให้รัฐบาลจําเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการควบคุมโรค เช่น การประกาศ Lockdown ในหลายพื้นที่ สําหรับภาคการท่องเที่ยว ยังคงถูกกดดันจากจํานวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าจะเริ่มมีการเปิดพื้นที่นําร่องเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เช่น “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” และ “สมุย พลัส โมเดล” แล้วก็ตาม ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวจากการเร่งฉีดวัคซีน เช่นเดียวกับการใช้จ่ายภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องจากงบประมาณบางส่วนของ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท และงบประมาณในส่วนที่เหลือของวงเงินกู้เดิมตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลสามารถออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดทั้งในและต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากการกลายพันธุ์ของไวรัส การฉีดวัคซีนในประเทศที่ล่าช้ากว่าแผน ความไม่แน่นอนของแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และโอกาสผิดชําระหนี้ของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น

ส่วนความต้องการใช้น้ำมันของโลก ในไตรมาส 3/2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านบาร์เรล/วัน ไปอยู่ที่ระดับ 99 ล้านบาร์เรล/วัน จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป สําหรับราคาน้ำมันดิบในไตรมาส 3/2564 คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 72.0 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2564 ที่ระดับ 66.9 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์น้ำมันโลกที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับอุปทานของกลุ่ม OPEC+ ที่จะปรับเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าราคาน้ำมันดิบในปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 63-68 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล และค่าการกลั่นอ้างอิงสิงคโปร์ คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.0-2.5 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล

ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ ในไตรมาส 3/2564 มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากอุปทานที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก. – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

คุม “พิ้งกี้” กับเเม่ เข้าเรือนจำ ศาลไม่ให้ประกัน คดีเเชร์ Forex 3D

เจ้าหน้าที่คุมตัว “พิ้งกี้ สาวิกา” กับเเม่ เข้าเรือนจำ หลังศาลไม่ให้ประกัน คดีหลอกร่วมลงทุนเเชร์ Forex เสียหายกว่า 2 พันล้านบาท

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “สมบัติ เมทะนี” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “สมบัติ เมทะนี” ขณะที่เพื่อนและรุ่นน้องในวงการต่างร่วมอาลัยและกล่าวชื่นชมนิสัยใจคอของพระเอกตลอดกาล

โจรบุกชิงทรัพย์ภรรยานักร้องค่าย “หม่ำ จ๊กมก”

คนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์เจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นภรรยาของนักร้องในค่ายเพลง “หม่ำ จ๊กมก” ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดเร่งไล่ล่าคนร้าย

ส.ส.แห่ย้ายพรรคหลังกติกาเลือกตั้งเริ่มชัดเจน

กติกาเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มชัดเจน ทำให้นักการเมืองต้องเริ่มขยับ เพราะหากสูตรคำนวณ ส.ส. หารด้วย 100 อาจทำให้พรรคเล็กเข้าสภาฯ ได้ยาก

ข่าวแนะนำ

คุม “พิ้งกี้” กับเเม่ เข้าเรือนจำ ศาลไม่ให้ประกัน คดีเเชร์ Forex 3D

เจ้าหน้าที่คุมตัว “พิ้งกี้ สาวิกา” กับเเม่ เข้าเรือนจำ หลังศาลไม่ให้ประกัน คดีหลอกร่วมลงทุนเเชร์ Forex เสียหายกว่า 2 พันล้านบาท

ขอนแก่นฝนตกหนัก น้ำป่าไหลท่วม อ.มัญจาคีรี

ฝนตกหนักกว่า 2 วัน ทำให้น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาภูเม็ง ไหลเข้าท่วมหมู่บ้านและถนนใน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบาก

เตือนภัยวัยรุ่นลิ้นฟ้า “ยาโรฮิบนอล” อันตราย ต้องใช้ตามแพทย์สั่ง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนผู้ใช้ยา “โรฮิบนอล” (Rohypnol) ต้องอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์ การนำไปใช้ในทางที่ผิด อันตรายและมีความผิดตามกฎหมาย

อาลัย… “สมบัติ เมทะนี” พระเอกตลอดกาล

สิ้น… พระเอกตลอดกาล “สมบัติ เมทะนี” เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพัก ครอบครัวเตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน