fbpx

เตรียมชงประกาศห้ามส่งออก นำเข้าสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า

นนทบุรี 5 ก.ค.-พาณิชย์เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงมาตรการห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์


นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเร็วๆนี้ ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมเห็นควรปรับปรุงมาตรการห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่านแดน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เช่น ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS Agreement) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้า


ละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. …. แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ศึกษาเนื้อหา และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการออกกฎหมาย กรมการค้าต่างประเทศจึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ DFT Call Center สายด่วน 1385 หรือ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 02-547-5121 ได้.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ่อยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มในเด็ก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารวัคซีนโควิด “ซิโนฟาร์ม” ยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนในเด็กกับ อย.แนะเด็กก็ควรจะได้รับวัคซีนโดยเร็ว

พิพากษาประหารชีวิต “เสี่ยบรรเจิด” จ้างวานฆ่าพระหมอ

ศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต “เสี่ยบรรเจิด” จ้างวานฆ่า “พระหมอ” ขณะที่ทีมฆ่าทั้งมือปืนและดาบตำรวจ คนขับรถ จำคุกตลอดชีวิต ส่วนคนดูต้นทางศาลยกฟ้อง

อย. เผยรายชื่อ 6 ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย

อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 6 รายการ ฉวยโอกาสหลอกประชาชน มีทั้งไม่ขออนุญาต สวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น อ้างว่ามีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบแต่ไม่มีจริง และใช้วัตถุดิบอื่นแทน เตือนประชาชนระวัง ก่อนซื้อตรวจสอบเลข อย. ที่ www.fda.moph.go.th

ข่าวแนะนำ

วัดดังฟ้อง อบต.ราชาเทวะ ระงับก่อสร้างอาคาร 193 ล้าน

วัดกิ่งแก้วให้ทนายความยื่นฟ้อง อบต.ราชาเทวะ ระงับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มูลค่า 193 ล้านบาท วันพรุ่งนี้ อ้างเหตุผลไม่เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ อบต.ขอเช่าที่ดินของวัดเพื่อทำสวนสาธารณะ แต่กลับมาสร้างอาคารสูง 5 ชั้น