fbpx

3 การไฟฟ้าร่วม กกพ.แจงลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ลดภาระโควิด

กรุงเทพฯ 15 ม.ค.- 3 การไฟฟ้าร่วม กกพ. แจงลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ลดภาระโควิด ย้ำรอบนี้บ้านขนาดเล็กไม่ฟรีทั้งหมด ฟรีเพียง 90 หน่วยแรก ส่วนการลดกรอบเงินช่วยเหลือ คาดทำให้ประชาชนร่วมประหยัดไฟฟ้า แม้ทำงานที่บ้าน ส่วนเงินช่วยเหลือ หากมีโครงการใหม่ต้องใช้งบรัฐเท่านั้น


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือสำนักงาน กกพ. ร่วมกับ 3 การไฟฟ้า และการไฟฟ้าสัตหีบ ร่วมแถลงมาตรการลดค่าไฟฟ้า ยืนยันช่วยเหลือทุกภาคส่วน โดยในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางถึงใหญ่และสูบน้ำเพื่อการเกษตรนั้น ได้รับการช่วยเหลือ โดยยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) เป็นการชั่วคราว ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน เม.ย.63 จะสิ้นสุดเดือน มี.ค.64 ส่วนไฟฟ้าบ้านและผู้ประกอบการขนาดเล็ก จะได้รับการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน คือ ก.พ.-มี.ค. เทียบกับค่าไฟฟ้าเดือนฐาน เดือน ธ.ค.63 รวมช่วยเหลือกว่า 23.7 ล้านราย งบ 8,202 ล้านบาท

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากมาตรการ Work From Home งบที่ใช้ดูแลค่าไฟฟ้าประมาณ 8,202 ล้านบาท เป็นเงินเรียกคืนฐานะการเงินของ 3 การไฟฟ้า ที่ กกพ.กำกับ จำนวน 3,000 ล้านบาท และส่วนที่นำเงินจากรัฐบาลผ่านงบประมาณภาครัฐอีก 5,202 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากเหตุการณ์ผลกระทบยาวนานกว่า 2 เดือนนี้ และต้องมีการใช้เงินอุดหนุนรอบใหม่ ก็ต้องเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบฯ มาช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เพราะเงินที่ กกพ.กำกับอยู่ไม่มีเหลือ จะกระทบค่าไฟฟ้าเอฟทีรอบถัดไปนั้น เบื้องต้นยังไม่กระทบ และหากมีกรณีผู้ที่มีภาระหนักจากโควิด-19 จ่ายค่าไฟฟ้าไม่ไหว ก็ขอให้เจรจาการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นกรณีไป 


“การลดค่าไฟฟ้ารอบนี้ ขอย้ำเตือนว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านขนาดเล็กไม่ได้มีการช่วยเหลือฟรีทั้งหมด เหมือนการช่วยลดผลกระทบโควิด-19 รอบปี 2563 โดยยกเว้นใน 90 หน่วยแรก และปรับรูปแบบให้เหมาะสม จูงใจการอนุรักษ์พลังงาน ป้องกันไม่ให้มีผู้นำไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ เช่น ทำน้ำแข็งขาย” นายคมกฤช กล่าว 

ทั้งนี้ เงินที่ กกพ.ดูแล 3,000 ล้านบาท มาจากเงินเรียกคืนฐานะการเงินจากการไฟฟ้า ในปี 2563 (เบื้องต้น) รวมกับเงินคงเหลือเพิ่มเติมจากการปรับลดผลตอบแทนจากการลงทุนของการไฟฟ้า (ROIC) ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 10 ซึ่งเงินลด ROIC เป็นการลดปีเดียว รวมวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาท ที่ส่วนนี้กระทบต่อการนำเงินส่งรัฐ ส่วนปี 2564 จะลด ROIC อีกหรือไม่ คงแล้วแต่กระทรวงการคลังพิจารณา

ด้านนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า MEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์การใช้ไฟฟ้า พบว่า ส่วนของบ้านไม่ได้เพิ่มมากนัก เหมือนกับช่วง Work From Home ปีที่แล้ว เนื่องจากอากาศขณะนี้ค่อนข้างเย็น ส่วนการใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ ก็ไม่ได้ลดลง เพราะไม่ได้มีการประกาศล็อกดาวน์ ส่วนที่ลดลงคือภาคอุตสาหกรรม


สำหรับการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าบิลเดือน ก.พ.-มี.ค.64 เทียบ ธ.ค.63 พื้นที่ MEA มีมาตรการ ดังนี้

มาตรการที่ 1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564

มาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และ 1.3 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564 ดังนี้

(1) กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยประจำเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงประจำเดือนนั้นๆ

(2) กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ มีจำนวนหน่วยมากกว่าเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้

– หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ ไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน)

– หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ มากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ในอัตราร้อยละ 50

– หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนได้สิทธิ มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ในอัตราร้อยละ 70

มาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ประเภท 2.1 และ 2.2 (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

นายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กล่าวว่า จากการกำหนดพื้นที่เข้มงวดป้องกันโควิด-19 และการขอความร่วมมือประชาชน Work From Home พบว่าประชาชนร่วมมือกับรัฐบาล ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าในส่วน PEA รับผิดชอบ ในส่วนของไฟฟ้าบ้าน เริ่มขยับสูงขึ้นร้อยละ 30-40 ส่วนการใช้ในที่ทำงานลดลงร้อยละ 20-30 ส่วนการลดค่าไฟฟ้า Minimum Charge ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่นั้น ก็ทำให้ MEA สูญเสียรายได้กว่า 30 ล้านบาท/เดือน ถ้ารวมตั้งแต่ เม.ย.63-มี.ค.64 คาดว่าจะสูญเสียรายได้กว่า 3,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ PEA ในส่วนรายละเอียด การลดค่าไฟฟ้า ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เป็นดังนี้ ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1

 – ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี

 – ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก และคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ

 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

 – ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี

 – ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก และคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ

 ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า

 ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน

 1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน ให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น

 2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน

          2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนธันวาคม 2563

          2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563

 2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563. -สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สามี “เจ๊ไข่” ร้านดังย่านประชาชื่นยิงตัวเองดับ

สามี “เจ๊จุก” เจ้าของร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังย่านประชาชื่น ยิงตัวเองเสียชีวิตกลางร้าน ครอบครัวตั้งข้อสงสัย ช่วง 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ตายไม่ยิ้มเลย

เตรียมปิดตำนานวัดเอี่ยมวรนุช ถูกเวนคืนสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน

เพจเฟซบุ๊ก “วัดเอี่ยมวรนุช” โพสต์ระบุถูกเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เตรียมปิดตำนานวิหารหลวงปู่ทวดและโบราณสถานอายุ 237 ปี ชาวบ้านรอบวัดไม่พอใจ ส่วนเจ้าอาวาสเครียด ไม่พร้อมให้ข้อมูล

ด่วน “ไป่ ทาคน” กลับมาเคลื่อนไหวหลังหายตัวไป 3 วัน!

“ไป่ ทาคน” นายแบบชื่อดังระดับอินเตอร์ของเมียนมา กลับมาแล้ว หลังหายตัวไป 3 วัน โพสต์โซเชียล ระบุ “ไม่ว่าก้อนหินจะใหญ่ แข็งแกร่งแค่ไหน มันก็จะถูกทำลายโดยนักขุดหิน”

ข่าวแนะนำ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานแจกันดอกไม้เยี่ยมผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผอ.สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน มอบให้แก่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

ปตท. บางจาก ปรับขึ้นราคากลุ่มแก๊สโซฮอล์ 30 สต./ลิตร

ปตท. บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 15 สตางค์/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 6 มี.ค. 64

สธ.เผยผู้รับฉีดวัคซีนโควิดมีอาการไม่พึงประสงค์ 270 คน

สธ. 5 มี.ค. – ผอ.กองระบาดวิทยา เผยไทยฉีดวัคซีนไปแล้ว 17,697 คน มีอาการไม่พึงประสงค์ 270 คน แต่ไม่รุนแรง มีแค่ 2 คน ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ได้แก่ แพทย์หญิง จ.สมุทรสาคร คาดเป็นอาการท้องเสีย ส่วนพยาบาล จ.ราชบุรี มีอาการแพ้เล็กน้อย ผื่นขึ้น คลื่นไส้อาเจียน ยังรับวัคซีนเข็ม 2 ได้

ระทึก! ชายฉกรรจ์ หิ้วไปป์บอมบ์ 18 ลูกกลางกรุง

สายตรวจ สน.ปทุมวัน รวบชายฉกรรจ์ หิ้วไปป์บอมบ์ 18 ลูกกลางกรุง ต่อวงจรครบ รัศมีทำลายล้าง 3-5 เมตร ชายก่อเหตุยังให้การวกวน