fbpx

สถานศึกษากว่า 30 แห่ง ร่วม “โรงเรียนศีล 5”

สำนักข่าวไทย 9 ส.ค.- สถานศึกษากว่า 30 แห่ง เข้าร่วม “โรงเรียนศีล 5” เตรียมสร้างเครือข่ายทั่วประเทศ ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม มีการจัดงานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามหลักศีล 5 “ตลาดนัดสัมมาวาจา” โดยมี พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานเปิดงาน และได้กล่าวให้โอวาท ว่า ตลาดนัดสัมมาวาจา เป็นการแสดงผลงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งขณะนั้นบ้านเมืองกำลังเกิดความแตกแยกทางความคิด ทางคณะรัฐบาลในยุคนั้นเลยขอหลักธรรมจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ซึ่งท่านคิดโครงการศีล 5 อยู่แล้ว จึงมอบนโยบายให้รัฐบาลขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพื่อให้คนรัก สามัคคี โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จึงเริ่มดำเนินการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา […]

วัดไทยในอังกฤษ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช นำคนไทยในต่างแดน จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มจร วัดไร่ขิง ทุ่ม 80 ล้านบาท สร้างอาคารเรียนรวม รองรับนิสิตเพิ่มขึ้น

สำนักข่าวไทย 30 มิ.ย.-สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เปิดป้าย อาคารเรียนรวมพระเทพศาสนาภิบาล มจร วัดไร่ขิง รองรับจำนวนนิสิตเพิ่มขึ้น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือ “สมเด็จธงชัย” เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานประกอบพิธีเปิดป้าย อาคารเรียนรวมพระเทพศาสนาภิบาล ที่วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดย พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ในฐานะ ผอ.วส.พุทธปัญญาฯ กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาฯ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา และได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อสนองงานพระพุทธศาสนาและสังคมแล้วกว่า 1,000 รูป/คน ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 2 […]

สุดปิติ ในหลวง พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก แด่วัดอรุณฯที่อังกฤษ

สำนักข่าวไทย 23มิ.ย.-คณะพระธรรมทูตวัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช สุดปลื้มปิติ ในหลวงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ต่อยอดโคกหนองนาที่อังกฤษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เเทนพระองค์ เชิญ ย่าม อุปกรณ์เครื่องเขียน เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน  ถวายแด่ พระราชมหาเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช ณ คณะ 5 วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบถวายคณะพระธรรมทูตวัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช สหราชอาณาจักร  โดยจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ วัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช   ระราชมหาเจติยาภิบาล กล่าวว่า สำหรับโครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธา ของวัดอรุณสหราชอาณาจักร นับเป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจ และศูนย์รวมเเห่งความรักความศรัทธาของคนไทยในต่างแดนและชาวต่างชาติ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดหามิได้ที่พระองค์ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์ต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ยังความปลาบปลื้มแก่คณะพระธรรมทูตและคณะศิษย์พสกนิกรชาวไทยในมณฑลนอร์ฟอล์ค แห่งสหราชอาณาจักร อย่างหาที่สุดมิได้ .-สำนักข่าวไทย

ม.น.ข. จัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ช่วยนักเรียนขาดแคลน

สำนักข่าวไทย 20 มิ.ย.- มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) จัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หารายได้สมทบทุนโครงการ ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) กล่าวว่า ม.น.ข.ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2504 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทาง ม.น.ข.จึงจัดโครงการ ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (Art for Charity) โดยร่วมกับสมบัติ เพิ่มพูน แกลเลอรี จัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผลงานของศิลปินรวม 17 คน เพื่อหารายได้สมทบทุนในโครงการดังกล่าว […]

ททท.เลย ชวนเที่ยวบุญหลวงผีตาโขน  

สำนักข่าวไทย17มิ.ย.- นักท่องเที่ยวแห่จองห้องพัก ร่วมบุญหลวง ผีตาโขน ด่านซ้ายเมืองเลย 1-3 ก.ค.นี้ หลังเว้นมา 2ปี นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย กล่าวว่าการจัดงานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขนและการแสดงหน้ากากนานาชาติ ปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565  ที่ วัดโพนชัยและบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายปีนี้ คึกคักแน่นอนเนื่องจากมีการว่างเว้นการจัดงานถึง 2 ปี จนทำให้ที่พักในเขตอำเภอด่านซ้ายขณะนี้เต็มหมดแล้ว จนทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนจับจองที่พักในเขตของอำเภอภูเรือและอำเภอเชียงคาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวไม่น้อยกว่า 70,000คน ทำรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่นของจังหวัดเลยไม่น้อยกว่า 90  ล้านบาท นายจริยาทร กล่าวเสริมอีกว่า ปีนี้ทางสำนักเลย ได้รับความร่วมมือจาก ททท.สำนักงานโตเกียว และ ททท.สำนักงานคุนหมิง ได้ทำแผ่นโฆษณาเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอีกด้วย ด้านประชาสัมพันธ์ปีนี้ สำนักงานได้โหมประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และได้จัดทำคลิปชื่อว่า ฮิโนโฟน ผีตาโขนเมืองเลย ออกเผยแพร่เชิญชวนนักท่องเที่ยวอีกด้วย นายจริยาทร กล่าวเชิญชวนในตอนท้ายว่า นอกจากการจัดงานใหญ่ในช่วงระหว่างวันที่ […]

 มจร วัดไร่ขิง เปิดหลักสูตรพุทธปัญญาฯปลูกฝังนิสิตรักสถาบัน   

สำนักข่าวไทย 2มิ.ย.-วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง เปิดหลักสูตร “พุทธปัญญาศึกษา” ปลูกฝังให้นิสิตภูมิใจและรักในสถาบัน พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง กล่าวว่า วส. พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มีนโยบายที่สำคัญ คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ในท้องถิ่นต่างๆ ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษระดับอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการปฐมนิเทศนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นิสิตปัจจุบัน และนิสิตใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสถาบัน และการเตรียมความพร้อมผู้เข้าศึกษาใหม่ ปรับฐานความรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตใหม่ทางวส.พุทธปัญญาฯ กำหนดว่าจะต้องเรียนวิชาพุทธปัญญาศึกษา เพื่อเรียนรู้ประวัติการก่อเกิดและพัฒนาการของมจร การต่อสู้จากมหาวิทยาลัยเถื่อนสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ศึกษาการต่อสู้ของมจร เพื่อให้เกิดการรับรองเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย การศึกษาผลงานที่มจร โดดเด่น รวมทั้งการขยายตัวของมจร และศึกษาขอบข่ายการทำงานตามพันธกิจ 4 ด้านของมจร กับความสำเร็จที่เกิดขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์มจร และเป็นนิสิตของวส.พุทธปัญญาฯ เพื่อจะได้เห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยขณะนี้ทางวส.พุทธปัญญาฯกำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในหลักสูตรประกาศนียบัตร […]

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ยืดลงทะเบียนจากเดิม 1 มิ.ย.

สำนักข่าวไทย 26พ.ค.-ผู้ว่าการฯ ททท.ระบุโครงการ  “เราเที่ยวด้วยกัน” ส่วนต่อขยาย 1.5 ล้านสิทธิ ต้องรอการปรับปรุงระบบในแอปพลิเคชัน รับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเริ่มเดือน มิ.ย.นี้ พร้อมเตรียมหารือสภาพัฒน์ฯ ขยายเวลาสิ้นสุดโครงการไปถึง 31 ตุลาคม นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยายจำนวน 1.5 ล้านสิทธิ ซึ่งยังไม่สามารถประกาศเริ่มการลงทะเบียนใช้สิทธิครั้งใหม่ได้ หลังจากที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา ให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาด้านงบประมาณกับสภาพัฒน์ก่อน  รวมทั้งยังมีประเด็นความพร้อมด้านระบบ  เนื่องจากธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าจะต้องปรับปรุงข้อมูล และระบบของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้  ทำให้การลงทะเบียนใช้สิทธิ จะช้าไปจากกำหนดเดิม วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน เบื้องต้นจากการหารือ คาดว่าน่าลงทะเบียนได้เร็วที่สุดคือ 16 มิถุนายนนี้ และเพื่อรักษาประโยชน์แก่ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ  ททท.จะได้หารือกับ สภาพัฒน์ เพื่อขอขยายวันสิ้นสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกันจากเดิม […]

ความหวังคนท่องเที่ยว ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่

คนแวดวงธุรกิจท่องเที่ยว ขานรับว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ หากทำได้ตามนโยบาย กรุงเทพฯ เมืองน่าเที่ยว สะอาด ปลอดภัย เดินทางสะดวก เชื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติมากรุงเทพฯ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้

วัดอรุณฯ ที่อังกฤษ สานต่อโคกหนองนา “จากแดนไกลเชื่อมสายใยรักแผ่นดินแม่”

สำนักข่าวไทย 15พ.ค.-วัดอรุณสหราชอาณาจักร สานต่อโคกหนองนา จากแดนไกล..เชื่อมสายใยรักแผ่นดินแม่ หลังนำคนไทยที่เมืองนอริช อังกฤษ ทำโคกหนองนาจนสำเร็จ จุดประกายแนวคิด พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต หากวันหนึ่งต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอน พระราชมหาเจติยาภิบาล ประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูต เดินทางไปประกอบพิธีเจิมป้ายโครงการโคก หนอง นา และปลูกต้นไม้เป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งถือฤกษ์มงคลหลังจากงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหว่านไถของชาวไร่ ชาวนาประจำปี   ในโอกาสที่ นาง พะเนียง จาวิส ซึ่งเป็นมหาอุบาสิกา ชาววัดอรุณสหราชอาณาจักร ได้นำแนวคิดนี้กลับมาทำที่บ้านเกิด โดยคำแนะนำของพระราชมหาเจติยาภิบาล และคณะพระธรรมทูตคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้ดำเนินโครงการนี้ เพื่อต่อยอดโครงการ และเป็นฐานรองรับการเป็นอยู่ในอนาคตให้แก่ตนเอง และครอบครัว ด้วยความรัก ความผูกพันธุ์ในบ้านเกิดของตน แต่จำต้องออกไปทำงานต่างแดน และต้องเผชิญกับกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ขยันทำงานเพื่อเลี้ยงตนเอง และจุนเจือครอบครัว แม้เหนื่อยทางกาย เหนื่อยใจแต่ไม่อาจบอกใครได้ว่าตนเองลำบาก แต่มักบอกให้คนอื่นรับรู้เสมอว่าตนเองสบาย เพราะกลัวครอบครัว และคนรอบข้างเป็นห่วง  ส่วนคนไทยในเมืองนอริช ที่มีวัดอรุณสหราชอาณาจักรเป็นที่พึ่งทางใจ ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าแม้จะอยู่ในต่างแดน แต่ก็ยังหวนคิดถึงบ้านเกิดของตนเองอยู่เสมอ พระคุณพระราชมหาเจติยาภิบาล จึงมักบอกญาติโยมเสมอว่า ถ้าเราคิดถึงบ้าน เราไปอยู่ที่ใดก็ทำที่นั่นให้เป็นเสมือนบ้านของเรา บ้านที่น่าอยู่ บ้านที่อยู่แล้วมีความสุข มีรอยยิ้ม และช่วยกันบำรุงรักษาบ้านหลังนั้นให้อยู่กับเรานานๆ จากโครงการโคกหนองนาโมเดล ที่พระเดชพระคุณพระราชมหาเจติยาภิบาล […]

ชาวต่างชาติมาไทยศึกษาโครงการ โคกหนองนา

กทม. 13 พ.ค.- คณะพระธรรมทูตวัดอรุณฯ นำชาวต่างชาติดูงานโคกหนองนาที่ทัณฑสถานหญิงกลางต่อยอดโมเดล “โคก หนอง นา” สร้างคุณค่าสองแผ่นดิน พระราชมหาเจติยาภิบาล ในฐานะประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่า คณะพระธรรมทูตวัดอรุณสหราชอาณาจักร นำคณะของนายวิลเลียม สมิธ (William Smith) ชาวอังกฤษและภรรยาชาวไทย นางบุปผา สมิธ มาศึกษา เรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางคลองเปรม เนื่องจากมีความสนใจผลผลิตจากโครงการโคกหนองนาของวัดอรุณสหราชอาณาจักร ที่ต่อยอดประสบความสำเร็จเป็นที่สนใจของทั้งชาวไทยในอังกฤษและชาวต่างชาติวงกว้าง ซึ่งโครงการโคกหนองนาที่วัดนี้บูรณาการแนวคิดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสืบสานต่อยอดแนวคิด “โคก หนอง นา” ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งถือว่าเป็นความสุขและเป็นรอยยิ้มที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้ประชาชนชาวไทย ยิ่งทำให้นายวิลเลียม ยิ่งมีความตั้งใจเดินทางจากประเทศอังกฤษพร้อมกับภรรยาชาวไทย เพื่อมาดูต้นแบบโคก หนอง นา ที่ประเทศไทย ทั้งนี้วัดอรุณสหราชอาณาจักรถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอมรวมศรัทธาของชาวไทยในเมืองนอริช เป็นที่พึ่งทางจิตใจของญาติโยมพร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และเน้นปลูกฝังให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี และความศรัทธาต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระคุณพระราชมหาเจติยาภิบาล เชื่อว่าคุณธรรมพื้นฐานเหล่านี้เป็นต้นทางแห่งการเกิดสันติภาพภายในใจอยู่ที่แห่งใดก็มีความสงบสุข ครั้งเกิดสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศอังกฤษ มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านสาธารณสุขต้องทำงานหนักมากขึ้น […]

ธุรกิจกลางคืน ลุ้น เสนอขอเปิดผับบาร์ 1 มิ.ย.นี้

คนกลางคืนรอลุ้น 1 มิ.ย.นี้ เปิดหรือไม่เปิด สถานบันเทิง หลังเสนอนายกฯ นำร่องเปิด 28 จังหวัดท่องเที่ยวก่อน หวังดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ เชื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ กว่า 3 แสนล้านในครึ่งปีนี้  

1 2 3 10