fbpx

สุวรรณภูมิฉีดวัคซีนให้คนปฏิบัติงานสนามบินกว่า 25,000 คน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดบริการจัดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานรวมกว่า 25,000 คน โดยจะฉีดวัคซีนให้ครบทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคมนี้

เงินเฟ้อ มี.ค.64 ลดลงเล็กน้อยตามราคาสินค้า

เงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2564 หดตัวลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.08 ตามราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดและค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าที่ลดลงตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ แต่ประเมิน หลังจากนี้อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในขาขึ้น

1 2 3 10