fbpx

สภาฯ พิจารณาญัตติด่วนคำสั่งศาล รธน.งบฯ63 วาระ2-3 ใหม่

รัฐสภา 12 ก.พ.- สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาญัตติด่วน กรณีคำวินิจฉัยศาล รธน.ให้พิจารณา งบฯ63 วาระ2-3 ใหม่ ขณะ ส.ส.ฝ่ายค้าน หวั่นการพิจารณาใหม่เกินกรอบเวลา 105 วัน ย้ำไม่ร่วมสังฆกรรมถกงบฯ63


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่สอง ทำหน้าที่ประธานการประชุมในช่วงเย็นของวันนี้ (12 ก.พ.) พิจารณาญัตติด่วน เรื่องพิจารณาคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการเสียบบัตรระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ที่เสนอโดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย

โดยนายแพทย์ชลน่าน หารือเกี่ยวกับกรอบเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พิจารณาวาระ 2 และ 3 ใหม่ โดยเห็นว่า หากสภาฯพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ อาจมีเสียงทักท้วงเกี่ยวกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติที่ยังไม่แล้วเสร็จ และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เกิน 105 วัน หากเป็นเช่นนั้นควรนำเอาร่างเดิมของคณะรัฐมนตรีส่งไปยังวุฒิสภามาพิจารณา เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการตีความว่าจะชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 143 หรือไม่ ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้ รวมทั้ง ต้องการให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 74 ที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญมาบังคับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการทำหน้าที่ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ฉะนั้น สภาควรร่วมกันหาทางออกว่า จะปฏิบัติตามที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ 


ด้านนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้อยู่เหนือสภาผู้แทนราษฎร แต่กังวลว่าต่อไปศาลรัฐธรรมนูญอาจจะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ และกลายเป็นซูเปอร์รัฐธรรมนูญได้ 

เช่นเดียวกับ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ที่อภิปรายว่า ต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ส่วนตัว ก็ไม่เห็นด้วยกับการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตั้งแต่ต้น เพราะเป็นกระบวนการภายในของฝ่ายนิติบัญญัติ และมั่นใจว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ มีความเป็นกลาง สามารถตัดสินใจได้ แต่หลายครั้งการตัดสินใจในเรื่องภายในสภาฯ กลับมักไม่ได้การยอมรับจากสมาชิก หากเป็นเช่นนี้ต่อไป ศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นองค์กรที่มีอำนาจอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ เพราะ ส.ส.ไม่สามารถแยกแยะว่าเรื่องใดที่ไม่จำเป็นต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญและเรื่องใดเป็นเรื่องภายในของสภาฯ ตลอดจนเชื่อว่าคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องพิจารณาตรวจสอบในเรื่องนี้ได้ จึงขอฝากไว้เป็นข้อสังเกตว่า ในอนาคต อยากให้ ส.ส.ตระหนักถึงความสำคัญของสภาฯ เรื่องใดเกิดขึ้นภายในสภาฯ ไม่ควรให้คนนอกองค์กรมาสะสางปัญหา เพราะสภาฯสำคัญที่สุด เป็นศูนย์รวมอำนาจของประชาธิปไตย มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ชี้แจงว่า ส่วนตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเกือบทั้งหมด และไม่มีเจตนาจะอภิปรายขัดแย้งกับ ส.ส.ที่ได้อภิปรายไปแล้ว จึงขอใช้โอกาสนี้ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯว่า ตนได้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญไปว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากขัดกับรัฐธรรมนูญจะตกไปทั้งฉบับหรือไม่ 


นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย อภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 4 ธันวาคม ที่ปรากฎผลการบันทึกการประชุมว่าตนแสดงตนต่อที่ประชุมระหว่างการนับองค์ประชุมใหม่ในญัตติขอให้สภาฯ ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของ คสช.ตามมาตรา 44 ว่า ในวันดังกล่าว ตนไม่ได้กดบัตรแสดงตน และไม่ได้ให้บัตรใครไปกดแทน แต่กลไกของสภาฯเป็นที่น่าสงสัยว่า ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครมากดแทนตนเอง 

จากนั้น นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน อภิปรายชื่นชมการเสนอญัตติด่วนของนายแพทย์ชลน่าน พร้อมระบุว่า สิ่งที่กังวลใจ และกังวลใจเรื่องบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 143 ที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ต้องไม่เกิน 105 วัน ทั้งนี้ พวกตนยินดีจะปฏิบัติตามศาลรัฐธรรมนูญ แต่จะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องและไม่เกิดการตีความที่ผิด ฝ่ายนิติบัญญัติควรมีความคิดความอ่านเป็นของตนเอง รวมทั้งยังกังวลเรื่องการละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก ช่วงหลังที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎรไร้ศักดิ์ศรี ไม่มีอำนาจที่จะทำหน้าที่แทนประชาชนได้ ดังนั้น การอภิปรายไม่จำเป็นต้องมีญัตติก็ได้ หากมีญัตติอาจสุ่มเสี่ยงต่อสภา พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านยินดีให้ความร่วมมือ ไม่ขัดขวางคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ยินดีให้กฎหมายงบประมาณผ่าน เพื่อเดินหน้าการบริหารประเทศ เพียงแต่จะแสดงออกด้วยการไม่เข้าร่วมประชุม แต่ยืนยันว่าไม่กระทบกับงานของรัฐบาลหรือผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแน่นอน หากฝ่ายค้านอยู่ด้วยอาจจะร่วมกระทำผิดได้เช่นกัน หากฝ่ายค้านอยู่ด้วย ก็ไม่อยากให้กระบวนการดังกล่าวผ่านไปได้อย่างผิดหลักการและทำให้ฝ่ายค้านกังวลใจ

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า ส่วนตัวเป็นหนึ่งในคนที่ลงชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีดังกล่าว และยังมีคำร้องของฝ่ายค้านที่ยื่นไปเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วย ดังนั้น ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านล้วนมีความเห็นที่ตรงกัน จึงเชื่อว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอำนาจของสภาฯ ประเด็นไม่ได้เกี่ยวกับการเสียบบัตรแทนกัน แต่คือเรื่องของกฎหมายที่สภาฯพิจารณา หากถามตนว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องสงสัยว่าจะชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ส่วนตัวมองว่า สภาฯสามารถดำเนินการได้ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ และพรรคภูมิใจไทยก็จะร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ใหม่อีกครั้งอย่างแน่นอน.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

จับแล้วหลอกขายมือถือทำเด็กวัย 14 เครียดเส้นเลือดในสมองแตกดับ

ตำรวจไซเบอร์จับกุมบุคคลหลอกขายโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์ ทำเด็กชายวัย 14 ปี ชาวเชียงใหม่ เครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต

ตำรวจไซเบอร์แถลงจับ 2 สาวหลอกขายมือถือให้ “น้องก้อง”

ตำรวจไซเบอร์ แถลงจับกุม 2 สาวแก๊งหลอกขายมือถือผ่านออนไลน์ให้ “น้องก้อง” วัย 14 ปี ทำเครียดเส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิต พบเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันมาแล้ว และยังมีเหยื่ออีกเกือบ 40 ราย ถูกร้านนี้หลอกขายของ

แจ้งจับ “หมอปลา” ให้ร้าย ตร. ปมศูนย์บำบัดยา

ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด แจ้งความดำเนินคดี “หมอปลา” ให้ร้ายตำรวจ กรณีศูนย์บำบัดยาเสพติดที่กาญจนบุรี ยืนยันตำรวจไม่มีเอี่ยวแสวงหาประโยชน์จากผู้บำบัดยาเสพติด

ไรเดอร์ปะทะวัยรุ่นเจ้าถิ่นหน้าห้างฯ กลางเมืองสมุทรปราการ

ไรเดอร์ยกพวกปะทะวัยรุ่นเจ้าถิ่น หน้าห้างสรรพสินค้าดังย่านถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ข่าวแนะนำ

นายกฯ จ่อปรับเวลาเคอร์ฟิว 4 ทุ่ม-ตี 4

ทำเนียบรัฐบาล 27 ก.ย.- จับตา ที่ประชุม ศบค.วันนี้ นายกฯนั่งหัวโต๊ะ เตรียมพิจารณาคลายล็อกกิจการกิจกรรมเพิ่มเติม ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน ปรับเวลาเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึง ตี 4 ส่วนร้านสะดวกซื้อเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม

อุตุฯ เผยทั่วไทยยังมีฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ เผยทั่วไทยยังมีฝนฟ้าคะนอง โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ อีสานตอนล่าง กลาง ตะวันออก และภาคใต้ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

กรมชลฯ ยืนยันอ่างฯ ลำเชียงไกร ไม่แตก

กรมชลประทาน ยืนยันตัวอ่างและสันอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ยังมั่นคงแข็งแรง แต่ด้วยปริมาณน้ำมากเกินความจุอ่างฯ ทำให้น้ำล้น