fbpx

ขสมก.จัด Workshop ระดมสมองสนองนโยบาย ค่าโดยสาร “วันละ 30 บาท”

กรุงเทพฯ 19 พ.ย. – องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสโมสร และหอประชุมกระทรวงคมนาคม  โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม 


นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ขสมก.จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  เรื่อง “การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.” โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ ดังนี้

 1. การแก้ไขปัญหาหนี้สิน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ขสมก.อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักการที่ทำให้มีการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.ใหม่  จากเดิมที่จะต้องมีการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ 2,511 คัน ใช้งบประมาณในการจัดซื้อมากกว่า 20,000 ล้านบาท ทำให้เป็นภาระงบประมาณของประเทศ จึงเสนอให้มีการจ้างผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนมาให้บริการ แล้วนำรายได้จากการให้บริการมาจ่ายเป็นค่าจ้าง ซึ่งปัจจุบัน ขสมก.ได้ดำเนินการอยู่แล้วในหลายเส้นทาง  ทั้งนี้ วิธีดังกล่าวจะไม่เป็นการสร้างหนี้ให้กับ ขสมก. และไม่เป็นภาระกับภาครัฐ ที่ต้องนำเงินภาษีประชาชน มาอุดหนุนและแก้ปัญหาหนี้สิน ขสมก. 


2. การยกระดับคุณภาพบริการที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงคมนาคม  ซึ่งผลการศึกษาของคณะทำงาน ขสมก.พบว่า มีความเป็นไปได้ ที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้  จากแผนฟื้นฟูเดิม มีแนวคิดว่าหากประชาชนเดินทาง 2 เที่ยวต่อวัน จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ วันละ 48 บาท เป็นวันละ 30 บาทเมื่อใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ  โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องมีการปรับเส้นทางการเดินรถ ให้เป็นระบบเชื่อมต่อสายหลักกับสายรอง อย่างครบถ้วน และใช้ระบบการจัดเก็บค่าโดยสารระบบเดียวกัน  ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพบริการ ด้วยการใช้รถโดยสารปรับอากาศทั้งระบบ และเป็นรถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ NGV หรือ ไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณมลพิษ PM 2.5

3. การสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่พนักงาน ขสมก. และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน ที่จะได้รับผลกระทบจากแผนฟื้นฟูกิจการ  ซึ่งจากการศึกษามีเพียงกลุ่มเดียว คือ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ประมาณ 5,000 คน ซึ่งเป็นไปตามแผนฟื้นฟูที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562  เนื่องจากรถโดยสารในอนาคตจะใช้ระบบ E-ticket   ซึ่งจะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงาน อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยดำเนินการอย่างนุ่มนวล ร่วมกับองค์กรตัวแทนพนักงาน  คือ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก.ในเบื้องต้น คาดว่าจะใช้เงินชดเชยประมาณ 5,000 ล้านบาท

4. การดำเนินการด้วยระบบธรรมาภิบาล และพร้อมให้ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่แผนฟื้นฟูกิจการที่จะต้องให้ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และเปิดรับฟังเสียงประชาชนผู้ใช้บริการมากที่สุด


ขสมก. เชื่อว่า ด้วยแนวทางทั้ง 4 ประการที่จะนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ จะทำให้ได้รับความคิดเห็นที่ดีจากผู้เข้าร่วมประชุม และจะได้นำแผนฟื้นฟู พร้อมทั้งข้อเสนอจากที่ประชุม  รายงานให้ประชาชนผู้ใช้บริการรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ ขสมก. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย และมีความมั่นใจว่า แนวทางที่นำเสนอนี้ จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ ขสมก.อย่างยั่งยืน ไม่เป็นภาระของรัฐบาลอีกต่อไป  และที่สำคัญที่สุดคือ จะเป็นแนวทางที่ทำให้ประชาชนได้ใช้บริการที่ดี และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  จากการศึกษาของ ขสมก.พบว่า หากแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบให้สามารถดำเนินการได้  จะสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ไม่เกิน เดือนละ 900 บาท และหากซื้อตั๋วเดือน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ เดือนละ 750 บาทและรถโดยสารทุกคันจะเป็นรถโดยสารปรับอากาศที่ไม่สร้างมลภาวะทางอากาศอีกด้วย . – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ

จับตาประชุม ครม. แต่งตั้งโยกย้ายข้ามห้วย

จับตาประชุม ครม. แต่งตั้ง “จตุพร บุรุษพัฒน์” ข้ามห้วย จากปลัดกระทรวงทรัพยฯ มามหาดไทย โยก “อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา” เป็นปลัดกระทรวงทรัพยฯ โยก “สุทธิพงษ์” ข้ามห้วยปลัดกระทรวงแรงงาน

นายกฯ สวมนาฬิกา 2 เรือน ร่วมประชุม ครม.

นายกฯ สวมนาฬิกาข้อมือ 2 เรือน ร่วมประชุม ครม. พบเป็นนาฬิกาใส่ประจำ และ Smart Watch วัดชีพจร อัตราการเต้นหัวใจ และวัดค่าออกซิเจนในเลือด

ครม.เห็นชอบหลักการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ครม.เห็นชอบหลักการช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในภาครัฐและเอกชน

ข่าวแนะนำ

คนยังแห่ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ยังมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาฉีดวีคซีน บรรยากาศค่อนข้างแออัด ส่วนการจราจรหนาแน่น ชะลอตัวสลับหยุดนิ่ง

นายกฯ วางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายกรัฐมนตรี นำวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เลื่อนประชุมสภาอีก 1 สัปดาห์ โควิดระบาดหนัก

“ชวน” เลื่อนประชุมสภาไปอีก 1 สัปดาห์ หลังโควิดระบาดหนัก แต่จำเป็นต้องพิจารณางบ65 วันที่ 18-20 ส.ค.นี้ ยันหากฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอกสมัยประชุมนี้ ก็ต้องบรรจุและอภิปรายสมัยนี้ เผยสายตรงหา “ดอน” วอนคุยวัคซีนสหรัฐพร้อมขอประชาชนร่วมมือลดจำนวนผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัด