fbpx

ป.ป.ช.เพิ่มตำแหน่งยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ

ป.ป.ช. 29 พ.ย.- ป.ป.ช.มีมติขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มีผล 1 ก.พ. 62 พร้อมประกาศตำแหน่งเพิ่มเติมครอบคลุมกรรมการหน่วยงานรัฐ


นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอย่างน้อยต้องกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ตามมาตรา 102 และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งใดให้ยื่นบัญชีฯ แล้ว ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปและให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบด้วย ตามมาตรา 104 โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 และให้มีผลบังคับใช้ วันที่ 2 ธันวาค 2561 ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติให้ขยายการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว สำหรับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ออกไปอีก 60 วัน


ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุม ป.ป.ช.เห็นว่านอกจากตำแหน่งที่เคยประกาศก่อนหน้านี้ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว ยังมีตำแหน่งอื่น ๆ ที่ต้องยื่นบัญชีอีก ประกอบด้วย 1.กรรมการของหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กองทุนยุติธรรม กองทุนสงเคราะห์ กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย , ประธานกรรมการ และกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก , ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการในองค์การมหาชน

2.ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ ได้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร , ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ , ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการบริหารงานภายในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ดำเนินการต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้ขยายการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว สำหรับตำแหน่งต่อไปนี้ ออกไป จากเดิมบังคับใช้วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (29 พ.ย.) ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาตรา 102 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 แล้ว.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศบค.ให้ผับบาร์เปิดบริการ 1 มิ.ย.

นายกฯ เผย ศบค.ผ่อนคลายผับบาร์ 1 มิ.ย. วอนฉีดวัคซีนให้ครบ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ เชื่อสถานการณ์จะดีขึ้น ดันรายได้ท่องเที่ยวสูงขึ้น

อัยการให้ ตร.แจ้งข้อหาเพิ่ม “กระติก-จ๊อบ-ปอ” คดีแตงโม

ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของ “แตงโม ภัทรธิดา” ล่าสุดอัยการมีความเห็นให้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับ “กระติก-จ๊อบ” ในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ส่วน “ไฮโซปอ” โดนเพิ่มอีก 1 ข้อหา เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พร้อมสั่งตำรวจกลับไปสอบสวนใหม่

ข่าวแนะนำ

ศบค.ให้ผับบาร์เปิดบริการ 1 มิ.ย.

นายกฯ เผย ศบค.ผ่อนคลายผับบาร์ 1 มิ.ย. วอนฉีดวัคซีนให้ครบ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ เชื่อสถานการณ์จะดีขึ้น ดันรายได้ท่องเที่ยวสูงขึ้น