fbpx

ธนาคารออมสิน จับมือ ไอซีบีซี (ไทย) ร่วมพัฒนาบริการทางการเงิน

ธนาคารออมสิน บันทึกข้อตกลงระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินร่วมกัน