fbpx

สงครามยูเครนกระทบโครงการช่วยเด็กขาดสารอาหาร

ลอนดอน 17 พ.ค.- องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ (UNICEF) เตือนว่า สงครามรัสเซีย-ยูเครนและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อโครงการช่วยเหลือเด็กขาดสารอาหารรุนแรง เพราะทำให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นมาก ยูนิเซฟแถลงว่า ราคาวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารบำบัดพร้อมรับประทานมีแนวโน้มจะปรับขึ้นถึงร้อยละ 16 หากยูนิเซฟไม่ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะมีเด็กอีก 600,000 คนไม่ได้รับอาหารบำบัดที่จำเป็นต่อการมีชีวิต ยูนิเซฟต้องการเงินสนับสนุนเพิ่มเติม 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 864 ล้านบาท) เนื่องจากอาหารบำบัด 1 กล่องก่อนขึ้นราคาเฉลี่ยที่ 41 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,420 บาท) เป็นอาหารพร้อมรับประทานที่มีส่วนผสมของถั่วลิสง น้ำมัน น้ำตาล และสารอาหารเสริม ข้างในมี 150 ซองย่อย ใช้บำบัดเด็กขาดสารอาหารให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงได้ภายในเวลา 6-8 สัปดาห์ ยูนิเซฟเตือนว่า ราคาอาหารที่แพงขึ้นเสี่ยงทำให้สถานการณ์เด็กขาดสารอาหารร้ายแรงถึงขั้นหายนะ เพราะแม้แต่ช่วงที่ยังไม่มีสงครามรัสเซีย-ยูเครนและโควิด เด็กขาดสารอาหาร 2 ใน 3 ก็ยังไม่ได้รับอาหารบำบัดที่จำเป็นต่อการมีชีวิต ปัจจุบันทั่วโลกมีเด็กวัยต่ำกว่า 5 ขวบขาดสารอาหารถึงขั้นผอมแห้งมากถึง […]