fbpx

ก.พาณิชย์ดึงสิงคโปร์เชื่อมการค้า-ลงทุน SMEs ไทย

กระทรวงพาณิชย์จับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ สร้างโอกาสเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับสิงคโปร์

ครม.เคาะขยายเวลาเบิกจ่ายสินเชื่อเปลี่ยนเครื่องจักรให้ SMEs

คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับเอสเอ็มอีได้ถึงมิถุนายน 2561

พาณิชย์ จับมือเอกชน จัดมหกรรมลดราคาสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ จัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ขยายเวลาการจัดงานเป็น 22 วัน ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561

1 3 4 5