fbpx

ก.พาณิชย์ดึงสิงคโปร์เชื่อมการค้า-ลงทุน SMEs ไทย

กระทรวงพาณิชย์จับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ สร้างโอกาสเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับสิงคโปร์

กนอ.จะนำการช่วยเอสเอ็มอีแบบญี่ปุ่นมาใช้

ญี่ปุ่น 18 กนอ. เตรียมดึงโมเดล ญี่ปุ่น ปั้นฟังก์ชั่น ศูนย์ SME – ITC ในนิคมฯ 10 แห่ง หนุนผู้ประกอบการตามนโยบายเสริมแกร่ง SMEs  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำคณะศึกษารูปแบบการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute : TIRI) หน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหารมหานครโตเกียว ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในกรุงโตเกียวและปริมณฑลที่มีอยู่กว่า 900,000 ราย นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ กนอ.จะนำแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการของ TIRI มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาศูนย์ SMEs ITC ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมจำนวน 10 แห่ง ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ในประเทศไทยได้รับสิทธิประโยชน์และการบริการรูปแบบใหม่ๆ อย่างเต็มพิกัด พร้อมเพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ […]

ครม.เคาะขยายเวลาเบิกจ่ายสินเชื่อเปลี่ยนเครื่องจักรให้ SMEs

คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับเอสเอ็มอีได้ถึงมิถุนายน 2561

พาณิชย์ จับมือเอกชน จัดมหกรรมลดราคาสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ จัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ขยายเวลาการจัดงานเป็น 22 วัน ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561

1 3 4 5