fbpx

บมจ.พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (PROS) เริ่มซื้อขาย 27 เม.ย.นี้

บมจ.พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง หนึ่งในผู้นำด้านงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 27 เม.ย.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,080 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PROS”