fbpx

ดีเกินคาด! กระแสตอบรับ “คนละครึ่งเฟส3-ยิ่งใช้ยิ่งได้”

โฆษกรัฐบาล เผยกระแสตอบรับ “คนละครึ่ง เฟส 3 /ยิ่งใช้ยิ่งได้” กิน ช้อป ใช้ ผ่าน Platform Delivery ดีเกินคาด ทำเศรษฐกิจคึกคัก ประชาชนขอบคุณนายกฯ เติมเงินช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริง ขณะยอดรวม 4 มาตรการใช้จ่ายลดค่าครองชีพของรัฐสูง 1.2 แสนล้านบาท