fbpx

กต.สั่งสถานทูตไทยเร่งชี้แจงกรณี PETA กล่าวหาใช้ลิงเก็บมะพร้าว

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผย กต.สั่งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับต่างประเทศ กรณี PETA นำเสนอรายงานประเทศไทยใช้ลิงเก็บมะพร้าว