fbpx

แจงคดีกะเหรี่ยงรุกป่าแก่งกระจานไม่เกี่ยวข้อง One Map             

กรมอุทยานแห่งชาติฯ แจงผลดำเนินคดีชาวกระเหรี่ยงแก่งกระจานรุกพื้นที่ใกล้แนวเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ไม่เกี่ยวข้องกับ One Map

รัฐบาลเร่งรัด One Map แก้เขตที่ดินรัฐทับซ้อน-รุกป่า

กรุงเทพฯ 29 มิ.ย. – นายกรัฐมนตรี กำชับในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้เร่งรัดปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ โดยใช้มาตราส่วน 1:4000 ทุกหน่วย หรือที่เรียกว่า One Map กำหนดแล้วเสร็จทั่วประเทศในปี 2566 เพื่อแก้ปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของหน่วยงานต่างๆ หากเกิดการบุกรุกที่ดินของรัฐ จะสามารถพิสูจน์สิทธิและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว. – สำนักข่าวไทย

ทส. พร้อมใช้ “One Map” ตามมติครม. แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุ หน่วยงานในสังกัดพร้อมใช้ “One Map” แผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 ใน 11 จังหวัด เป็นกลุ่มแรกตามมติ ครม. เพื่อแก้ปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่หน่วยงานรัฐ