fbpx

รถไฟฟ้า MRT ยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด

MRT เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สำคัญหลายแห่งทางภาคใต้

1 2 3 4