fbpx

GISTDA เปิดภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่จมน้ำท้ายอ่างลำเชียงไกร

GISTDA เปิดภาพถ่ายดาวเทียมท้ายอ่างลำเชียงไกรอ่วมหนัก มีพื้นที่จมน้ำ 7,600 ไร่ ส่วนภาพรวมของนครราชสีมาพบมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 2 แสนไร่

GISTDA จับมือกรมเจ้าท่า ร่วมพัฒนานวัตกรรมระบบขนส่งทางน้ำ

GISTDA ร่วมกับกรมเจ้าท่า ร่วมมือศึกษา พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำ

แนะทำแผนพัฒนากิจการอวกาศควบคู่กม.กิจการอวกาศ

“เศรษฐพงค์” แนะ ทำแผนพัฒนากิจการอวกาศ ควบคู่ทำกฎหมายกิจการอวกาศ เชื่อ หากมีกลยุทธ์ที่แหลมคมช่วยพัฒนา New Space Economy แต่หากช้าจะเสียโอกาสให้ประเทศอื่น

GISTDA จับมือกรมสวัสดิการฯ ร่วมพัฒนาสวัสดิการแรงงาน

GISTDA จับมือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมพัฒนาพื้นที่และสวัสดิการแรงงานไทย

ภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศฯ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ